Abchazien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/abchazien/

Abchazien som ligger vid nordöstra hörnet av Svarta havet har förklarat sig självständigt från Georgien, men betraktas som en utbrytarrepublik av regeringen i Tbilisi och större delen av omvärlden. Självständigheten stöds endast av Ryssland och en handfull andra stater. Huvudstaden heter Suchumi.

Geografi och befolkning

Abchazien ligger inklämt mellan Kaukasus berg och Svarta havet. Med sina 8 665 kvadratkilometrar är området ungefär lika stort som Sörmland. Större delen av landskapet är bergigt. De högsta topparna överstiger 4 000 meter. Mellan bergen och den drygt tjugo mil långa kusten finns ett smalt lågland. Genom konflikten med Georgien har Abchazien tappat över hälften av sin befolkning sedan början av 1990-talet.

Historia

Arkeologiska fynd visar att det område som idag utgör Abchazien har varit befolkat sedan tidig stenålder. Från 600-talet före vår tidräkning grundade invandrade greker små handelskolonier längs östra Svartahavskusten. I det bergiga inlandet, med många isolerade dalgångar, levde tiotals andra små folkgrupper med skilda språk, men samtida skrifter ger inga klara besked om vilka de var eller hur de förhöll sig till dagens abchazier.

Politik och ekonomi

Enligt den författning som antogs 1999 har Abchazien presidentstyre. Raul Chadzjimba var president mellan 2014 och början av 2020 då han tvingades bort från sitt ämbete.