Taiwan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/taiwan/

Taiwan består av en stor och några mindre öar i Stilla havet, öster om det kinesiska fastlandet. I praktiken fungerar Taiwan som en självständig stat även om det bara erkänns av ett fåtal andra länder. Sedan kinesiska nationalister tog makten över öarna 1949, efter att ha förlorat inbördeskriget mot kommunisterna, gör Kina anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Fram till 1971 var det Taiwan som hade Kinas plats i FN, inklusive säkerhetsrådet, men sedan dess har öarna varit diplomatiskt isolerade. Taiwan har klarat sig ganska bra ändå. Det har en väl utvecklad ekonomi och är en ledande tillverkare av högteknologiska varor.

Taiwan – Geografi och klimat

Ön Taiwan eller Formosa ligger mitt på Kräftans vändkrets i Stilla havet öster om det kinesiska fastlandet. Taiwan (officiellt kallat Republiken Kina) har i praktiken fungerat som en självständig stat sedan 1949 men erkänns bara som en sådan av ett fåtal länder i världen (se Utrikespolitik och försvar). Taiwan består av en huvudö med samma namn, de mindre ögrupperna Penghu (Pescadorerna), Kinmen (Quemoy) och Matsu samt diverse småöar. Till ytan är Taiwan ungefär som Jämtland.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
35 981 km2 (2022)
Tid
svensk + 7 timmar
Huvudstad med antal invånare
Taipei 2 700 000 (uppskattning 2013)
Övriga större städer
New Taipei City 3,9 miljoner, Kaohsiung 2,7 milj, Taichung 2,7 milj, Tainan 1,8 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Yu Shan (Mount Morrison, 3952 m ö h)
Medelnederbörd/månad
Taipei 300 mm (juni), 80 mm (novermber)
Medeltemperatur/dygn
29 °C (juli), 15 °C (febr)

Källor

Taiwan – Befolkning och språk

Taiwan är mycket tätbefolkat, men befolkningstillväxten har i princip stannat av. I kombination med ökad medellivslängd har det lett till en ovanligt snabbt åldrande befolkning. Det minskande barnafödandet tros bero på att taiwaneserna gifter sig senare och väntar med att föda barn medan även antalet skilsmässor ökat under senare år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
98 % kineser (varav ca 80–90 % taiwaneser och resten fastlandskineser), urinvånare 2 %
Språk
kinesiska dialekter 1
1. mandarin är officiellt språk, taiwanesiska det vanligaste modersmålet. Urbefolkningarna talar austronesiska språk

Källor

Taiwan – Religion

Full religionsfrihet råder i Taiwan. Buddismen är den mest spridda läran, tätt följd av taoismen. De flesta utövar emellertid en blandning av de båda, ofta dessutom med inslag av traditionell kinesisk folktro och vishetslära (konfucianism). Det finns en del renodlat buddistiska tempel, men de flesta helgedomar förenar de olika traditionerna. Många gudar kan dyrkas i ett och samma tempel.

Taiwan – Utbildning

Barnen i Taiwan börjar skolan vid sex års ålder och har skolplikt i nio år. År 2014 förlängdes den obligatoriska skolgången med tre år.

Taiwan – Kultur

Taiwans ledare ansåg länge att Taiwan var den rätta arvtagaren till den klassiska kinesiska kulturen. I Taipei finns ett museum med världens största samling av kinesiska konstverk, föremål som Kuomintang förde med sig från kejsarpalatset i Peking i samband med flykten från fastlandet 1949 (se Modern historia). En mängd kulturinstitutioner, museer och fonder skapades för att bevara och utveckla den kulturen. Pekingopera, kalligrafi (skönskrift) och klassiskt landskapsmåleri uppmuntrades av staten.

Taiwan – Äldre historia

Arkeologiska fynd visar att människor kan ha bebott Taiwan i upp till 15 000 år. I kinesiska historiska källor dyker Taiwan bara sporadiskt upp fram till 1200-talet e Kr. Bland annat finns det en anteckning om en militär expedition som det kinesiska kungariket Wu skickade till ön på 230-talet e Kr. Detta anges som det tidigaste försöket att kolonisera Taiwan. Kinesisk invandring började i liten skala på 1300-talet men var som mest omfattande under 1700- och 1800-talen. Ursprungsfolken trängdes undan till bergsområdena.

Taiwan – Modern historia

Efter Japans nederlag i andra världskriget återlämnades Taiwan till Kina 1945. Republiken Kina företräddes då av general Chiang Kai-shek (med pinyin Jiang Jieshi) och hans nationalistparti Kuomintang (KMT), som kämpade om makten med Mao Zedongs kommunister. Missnöje med KMT:s korrupta styre ledde till ett uppror på Taiwan 1947, men det slogs brutalt ner med tiotusentals dödsoffer som följd. Det lade grunden för djup misstro bland infödda taiwaneser mot fastlandskineser.

Taiwan – Demokrati och rättigheter

Taiwan är en relativt ung demokrati. Under nära fyra årtionden styrdes öriket under auktoritära former och det var först vid mitten av 1990-talet, med det första allmänna valet till presidentposten, som en verklig demokratisering kom till stånd. Under 2000-talet har skyddet av de mänskliga rättigheterna stärkts och försök har gjorts att ta itu med den ingrodda korruptionen. Men över den taiwanesiska demokratin vilar ett ständigt hot från kommunistregimen i Kina, vars mål är att införliva Taiwan i sitt repressiva styre.

Taiwan – Inrikespolitik och författning

Taiwan fungerar som en egen stat, utan att vara internationellt erkänt. Hanteringen av Kina och dess anspråk på Taiwan spelar en viktig roll i  politiken. Sedan Tsai Ing-wen valdes till president 2016 har relationerna till Peking kraftigt försämrats.

Fakta – politik

Officiellt namn
Chung-hua Min-kuo/ Republiken Kina 1
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Tsai Ing-wen (2016)
Regeringschef
Chen Chien-jen (2023)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska framstegspartiet, (DPP) 61, Kuomintang (KMT) 38, Taiwanesiska folkpartiet (TPP) 5, Nya maktpartiet (NPP) 3, övriga 10 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska framstegspartiet, (DPP) 68, Kuomintang (KMT) 35, Nya maktpartiet (NPP) 5, övriga 4 (2016)
Valdeltagande
75 procent i presidentvalet 2020, 66 procent i presidentvalet 2016
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2024
1. De flesta länder (liksom FN) godtar inte "Republiken Kina" som ett officiellt namn för Taiwan

Källor

Taiwan – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Taiwan – Utrikespolitik och försvar

Taiwans situation är unik i världen. Republiken Kina, som det officiellt heter, erkänns bara av ett fåtal småstater i Stilla havet, Latinamerika och Afrika. De får därigenom omfattande bistånd från Taiwan, och avstår från att ha relationer med Folkrepubliken Kina. Inget land kan samtidigt erkänna och upprätthålla officiella förbindelser med både Peking och Taipei.

Fakta – försvar

Armén
88 000 man (2020)
Flygvapnet
45 000 man (2017)
Flottan
40 000 man (2017)

Källor

Taiwan – Ekonomisk översikt

Taiwan räknas som en av de ursprungliga så kallade tigerekonomierna, det vill säga de asiatiska stater som under förra seklet rekordsnabbt gick från att vara eftersatta och fattiga till starka ekonomier. Taiwan är idag en världsledande tillverkare av högteknologiska varor. Ökad regional konkurrens, växande beroende av Kina och svårigheter att öppna upp ekonomin hotar dock i växande grad Taiwans konkurrenskraft.

Fakta – Ekonomi

BNP-tillväxt
5,9 procent (2021)
Inflation
2,3 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
32,7 procent (2020)
Valuta
taiwanesisk dollar

Källor

Taiwan – Naturtillgångar, energi och miljö

Taiwan har inga betydande naturtillgångar förutom de bördiga jordarna och skogarna. De enda mineraler som utvinns idag i större omfattning är dolomit, marmor och sulfat. Många av de råvaror som industrin behöver måste importeras.

Taiwan – Jordbruk

Jordbruket var Taiwans viktigaste exportsektor på 1950-talet men spelar inte längre någon viktig roll i ekonomin.

Taiwan – Industri

Industrisektorn har stor betydelse för Taiwans ekonomi. Särskilt dominerar IT- och elektronikproduktion. Inriktningen på framför allt datorer och olika elektronikkomponenter har gjort sektorn känslig för ändrad efterfrågan i omvärlden. Den taiwanesiska IT-industrin har mött allt hårdare konkurrens från Sydkorea, USA och Kina.

Taiwan – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Taiwan är jämförbar med den i västländer. Befolkningen är en av de mest välmående i Asien. Hälsoproblemen är i allt större utsträckning också desamma som i väst, som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Taiwan – Seder och bruk

I huvudsak är seder och bruk i Taiwan av kinesiskt ursprung, även om de vars förfäder kom från Kina för flera hundra år sedan till en del har blandats med urfolken. Andelen som identifierar sig som främst taiwaneser har ökat kraftigt sedan 1990-talets demokratisering. En del håller dock fast vid det klassiska kinesiska kulturarvet.