Taiwan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/taiwan/

Taiwan består av en stor och några mindre öar i Stilla havet, öster om det kinesiska fastlandet. I praktiken fungerar Taiwan som en självständig stat även om det bara erkänns av ett fåtal andra länder. Sedan kinesiska nationalister tog makten över öarna 1949, efter att ha förlorat inbördeskriget mot kommunisterna, gör Kina anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Fram till 1971 var det Taiwan som hade Kinas plats i FN, inklusive säkerhetsrådet, men sedan dess har öarna varit diplomatiskt isolerade. Taiwan har klarat sig ganska bra ändå. Det har en väl utvecklad ekonomi och är en ledande tillverkare av högteknologiska varor.

Taiwan – Geografi och klimat

Ön Taiwan eller Formosa ligger mitt på Kräftans vändkrets i Stilla havet öster om det kinesiska fastlandet. Taiwan (officiellt kallat Republiken Kina) har i praktiken fungerat som en självständig stat sedan 1949 men erkänns bara som en sådan av ett fåtal länder i världen. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
35 981 km2 (2022)
Tid
svensk + 7 timmar
Huvudstad med antal invånare
Taipei 2 500 000 (uppskattning 2022)
Övriga större städer
New Taipei City 4,0 miljoner, Taichung 2,8 milj, Kaohsiung 2,7 milj, Taoyuan City 2,3 milj (uppskattning 2022)
Högsta berg
Yu Shan (Mount Morrison, 3952 m ö h)
Medelnederbörd/månad
Taipei 300 mm (juni), 80 mm (novermber)
Medeltemperatur/dygn
29 °C (juli), 15 °C (febr)

Taiwan – Befolkning och språk

Taiwan är mycket tätbefolkat, men befolkningen ökar inte längre utan krymper tvärtom sedan några år tillbaka. Det minskande barnafödandet har i kombination med ökad medellivslängd lett till en snabbt åldrande befolkning. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
98 % kineser (varav ca 80–90 % taiwaneser och resten fastlandskineser), urinvånare 2 %
Språk
kinesiska dialekter 1
1. mandarin är officiellt språk, taiwanesiska det vanligaste modersmålet. Urbefolkningarna talar austronesiska språk

Taiwan – Religion

Full religionsfrihet råder i Taiwan. Buddismen är den mest spridda läran, tätt följd av taoismen. De flesta utövar emellertid en blandning av de båda, ofta dessutom med inslag av traditionell kinesisk folktro och vishetslära (konfucianism). 

Taiwan – Utbildning

Barnen i Taiwan börjar den avgiftsfria grundskolan vid sex års ålder. Idag råder tolv års skolplikt. Från mitten av 2010-talet började en ny läroplan successivt införas som innebar att även den treåriga gymnasieutbildningen blev obligatorisk.

Taiwan – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Taiwan är jämförbar med den i västländer. Befolkningen är en av de mest välmående i Asien. Hälsoproblemen är i allt större utsträckning också desamma som i väst, som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Taiwan – Kultur

Taiwans ledare ansåg länge att Taiwan var den rätta arvtagaren till den klassiska kinesiska kulturen. I Taipei finns ett museum med världens största samling av kinesiska konstverk, föremål som Kuomintang förde med sig från kejsarpalatset i Peking i samband med flykten från fastlandet 1949. 

Taiwan – Seder och bruk

I huvudsak är seder och bruk i Taiwan av kinesiskt ursprung, även om de vars förfäder kom från Kina för flera hundra år sedan till en del har blandats med urfolken. Andelen som identifierar sig som främst taiwaneser har ökat kraftigt sedan 1990-talets demokratisering. En del håller dock fast vid det klassiska kinesiska kulturarvet.

Taiwan – Äldre historia

Arkeologiska fynd visar att människor kan ha bebott Taiwan i upp till 15 000 år. I kinesiska historiska källor dyker Taiwan bara sporadiskt upp fram till 1200-talet e Kr. Bland annat finns det en anteckning om en militär expedition som det kinesiska kungariket Wu skickade till ön på 230-talet e Kr. Detta anges som det tidigaste försöket att kolonisera Taiwan. Kinesisk invandring började i liten skala på 1300-talet men var som mest omfattande under 1700- och 1800-talen. Ursprungsfolken trängdes undan till bergsområdena.

Taiwan – Modern historia

Efter Japans nederlag i andra världskriget återlämnades Taiwan till Kina 1945. Republiken Kina företräddes då av general Chiang Kai-shek (med pinyin Jiang Jieshi) och hans nationalistparti Kuomintang (KMT), som kämpade om makten med Mao Zedongs kommunister. Missnöje med KMT:s korrupta styre ledde till ett uppror på Taiwan 1947, men det slogs brutalt ner med tiotusentals dödsoffer som följd. Det lade grunden för djup misstro bland infödda taiwaneser mot fastlandskineser.

Taiwan – Demokrati och rättigheter

Under nära fyra årtionden styrdes Taiwan under auktoritära former och det var först vid mitten av 1990-talet, med det första allmänna valet till presidentposten, som en verklig demokratisering kom till stånd. Under 2000-talet har skyddet av de mänskliga rättigheterna stärkts och försök har gjorts att ta itu med den ingrodda korruptionen. Men över den taiwanesiska demokratin vilar ett ständigt hot från kommunistregimen i Kina, vars mål är att införliva Taiwan i sitt repressiva styre.

Taiwan – Inrikespolitik och författning

Taiwan fungerar som en egen stat, utan att vara internationellt erkänt. Hanteringen av Kina och dess anspråk på Taiwan spelar en viktig roll i  politiken. Relationerna till Peking har kraftigt försämrats sedan Demokratiska framstegspartiet kom till makten 2016. Partiets kandidat Lai Ching-te vann även presidentvalet i januari 2024.

Fakta – politik

Officiellt namn
Chung-hua Min-kuo/ Republiken Kina 1
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Tsai Ing-wen (2016) 2
Regeringschef
Chen Chien-jen (2023)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kuomintang (KMT) 52, Demokratiska framstegspartiet, (DPP) 51, Taiwanesiska folkpartiet (TPP) 8, övriga 2 (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska framstegspartiet, (DPP) 61, Kuomintang (KMT) 38, Taiwanesiska folkpartiet (TPP) 5, Nya maktpartiet (NPP) 3, övriga 10 (2020)
Valdeltagande
72 procent i presidentvalet 2024, 75 procent i presidentvalet 2020
Kommande val
presidentval 2028, parlamentsval 2028
1. De flesta länder (liksom FN) godtar inte "Republiken Kina" som ett officiellt namn för Taiwan
2. Lai Ching-te tillträder 20 maj 2024

Taiwan – Utrikespolitik och försvar

Taiwans situation är unik i världen. Republiken Kina, som det officiellt heter, erkänns bara av ett fåtal småstater i Stilla havet, Latinamerika och Afrika. De får därigenom omfattande bistånd från Taiwan, och avstår från att ha relationer med Folkrepubliken Kina. Inget land kan samtidigt erkänna och upprätthålla officiella förbindelser med både Peking och Taipei.

Fakta – försvar

Armén
94 000 man (2022)
Flygvapnet
35 000 man (2022)
Flottan
40 000 man (2022)

Taiwan – Ekonomisk översikt

Taiwan räknas som en av de ursprungliga så kallade tigerekonomierna, det vill säga de asiatiska stater som under förra seklet rekordsnabbt gick från att vara eftersatta och fattiga till starka ekonomier. Taiwan är idag en världsledande tillverkare av högteknologiska varor. Kina är dess största handelspartner.

Fakta – Ekonomi

BNP-tillväxt
2,5 procent (2022)
Inflation
3,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
27,5 procent (2022)
Valuta
taiwanesisk dollar
Viktigaste exportvaror
elektronik (inkl datorer och datorutrustning), metaller, textilier
Största handelspartner
Kina, Hongkong, USA, Japan, Singapore

Taiwan – Naturtillgångar, energi och miljö

Taiwan har inga betydande naturtillgångar. Stora delar av energiförbrukningen utgörs ännu av fossila bränslen som importeras från andra länder. Taiwan deltar inte formellt i FN:s klimatsamarbete men har satt upp egna utsläppsmål.

Taiwan – Jordbruk och industri

Jordbruket var Taiwans viktigaste exportsektor på 1950-talet men idag spelar det inte längre någon viktig roll i ekonomin. Det gör däremot industrin, där enbart tillverkningssektorn svarar för omkring en tredjedel av bruttonationalprodukten. IT- och elektronikproduktion dominerar och tillverkningen av halvledare och chip är världsledande.