Sydkorea – Industri

Industrin är starkt exportinriktad och ledande sektor inom sydkoreansk ekonomi. Ett fundamentalt drag i Sydkoreas näringsliv är den avgörande roll som landets stora företagsgrupper (chaeboler) haft.

Ledda av kraftfulla entreprenörer och ägarfamiljer var chaebolerna ryggraden i det ”sydkoreanska ekonomiska undret” under efterkrigstiden. Grupper som Samsung, Hyundai, LG, SK, Hanjin, Lotte m fl dominerar fortfarande utvecklingen av industri, export och teknisk förmåga. Kritiken mot chaebolernas makt tycks ha växt på senare år. Men storföretagens ställning verkar fortfarande i stort sett obruten, trots att många av ägarna och de högsta cheferna dömts för ekonomiska oegentligheter under de senaste två årtiondena. Tillsammans hade de tjugo största konglomeraten en försäljning som motsvarade över 80 procent av Sydkoreas BNP i början av 2010-talet – enbart Samsung stod för ungefär 20 procent. 

Sydkorea utvecklades tidigt till en av världens största textilproducenter, men satsade därefter på högteknologisk produktion. Sydkorea började tillverka TV-apparater 1969 och ett par decennier senare gick elektronik om textilier som främsta exportprodukt. Den växande bilindustrin erövrade stora marknader i Nordamerika och Europa, och i början av 1990-talet blev Sydkorea världens ledande varvsnation. Landet är en av de viktigaste stålproducenterna, har betydande petrokemisk industri och är framgångsrikt inom kärnkraftsteknologi. Mycket råolja importeras och raffinaderiverksamheten är omfattande. 

Löneökningarna i Sydkorea, konkurrensen från nya låglöneländer och en ökad protektionism i västvärlden har drivit de stora sydkoreanska textilföretagen att flytta produktion till nya områden. Allra lägst är lönerna i Nordkorea, där sydkoreanska företag sedan 2005 kunnat förlägga tillverkning i Kaesongs industripark strax norr om gränsen. Verksamheten där stod dock stilla flera månader 2013 när spänningen var extra hög mellan Nord- och Sydkorea. 

På senare år har data- och telekomsektorerna vuxit mest i Sydkorea med Samsung och LG Electronics i frontlinjen. Sydkoreanska tillverkare av minneschips och LCD-skärmar är också världsledande. 

Sydkorea är en av världens största biltillverkare. Produktionen föll under den globala finanskrisen 2008–2009 men steg sedan till en rekordnivå 2011. Därefter sjönk antalet tillverkade bilar något de två följande åren. Biltillverkarna stod vid början av 2010-talet för ungefär en femtedel av allt värde som skapades i den sydkoreanska industrin och investerade mycket i eldrivna bilar. En framtidsfråga är hur stor del av biltillverkningen som kommer att flyttas till andra länder. 

Den snabba industrialiseringen och motoriseringen har medfört stora miljöproblem med snabbt ökande utsläpp av koldioxid.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0