Saudiarabien – Industri

Utvinning och raffinering av olja dominerar helt industrin i Saudiarabien. Oljan omvandlas också till andra produkter i en omfattande petrokemisk industri, där även naturgasen är råvara. Konstgödsel och plastvaror är några sådana industrivaror. Staten försöker bredda den industriella basen för att minska beroendet av oljeexporten.

Byggindustrin är omfattande, inflyttningen till städerna går snabbt och nya städer uppförs i rask takt för att möta behovet från den växande ekonomin. Cement och stål är viktiga byggmaterial som framställs i landet. 

Saudiarabien har i sina ekonomiska femårsplaner gjort satsningar på framför allt de tunga industrigrenarna. Tanken är att oljeinkomsterna ska användas för att skapa en modern industristat. Det delvis statliga samriskföretaget Saudi Arabian Basic Industries Corporation, Sabic, leder industrisatsningarna. Städerna Jubayl, Yanbu och Jidda är nyckelorter. Stora projekt drivs i samarbete med utländska intressen. 

Ett viktigt inslag i saudisk industripolitik är att Saudi Aramco köper in sig i raffinaderier i oljeimporterande länder. Jättemarknaderna Kina och Indien är också viktiga mål. Svenska OK Petroleum (numera Preem), köptes på 1990-talet upp av den saudiske oljemagnaten Mohammed al-Amoudi. 

Fem ”ekonomiska städer” har också inrättats för särskilda industrisatsningar utanför oljesektorn. De har olika inriktning, som jordbruksindustri, informationsteknologi, elektronik eller särskilt arbetsintensiv industri.  Det finns en nära koppling till forskning och utvinning av solenergi i stor skala är ett prioriterat mål. Sedan Mohammed bin Salman ("MBS") blev kronprins 2017 har ett framtidsprojekt i stor skala inletts: skapandet av en framtidsstad kallad Neom. Staden, som ska byggas upp med de modernaste former av teknik, placeras i nordvästra Saudiarabien.

Traditionella småskaliga verksamheter är tillverkning av mattor och andra textilier, krukmakeri och möbeltillverkning. Livsmedelsindustrin är också viktig.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0