Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier som al-Jazeera.

Senaste händelser

 • 2021

  • December

  • Stort upplägg för saudiska samarbetsavtal

   Flera samarbetsavtal sluts mellan Oman och Saudiarabien när den saudiske kronprinsen Mohammed är på rundresa i de närmaste grannländerna. Alla länder i regionen försöker minska sitt ensidiga beroende av energiutvinning, så avtalen (som värderas till 30 miljarder dollar) omfattar också turism, finansmarknad och utveckling av ny teknik.

  • Juni

  • Långtidsvisum lockbete till investerare

   Utländska investerare ska med början i september kunna få uppehållstillstånd på lång tid, på fem eller tio år i taget. Det är ett av regeringens drag för att få fart på Omans ekonomi efter flera år med oljeprisras och coronakris. Hur stora investeringar långtidsvisumen ska kopplas till framgår ännu inte, men beslutet liknar de nya riktlinjer som införts i flera länder i regionen: jobben ska gå till de egna medborgarna i första hand, medan ”morötter” ska locka kapital från utlandet.

  • Maj

  • Statliga jobb utlovas efter protester

   Omans försvarsmakt öppnar för att anställa arbetslösa, detta efter det att sultanatet skakats av demonstrationer i flera dagar. I Suhar 20 mil från huvudstaden, där protesterna började, inträffade sammanstötningar mellan polis och demonstranter som beskrivs som de första sedan den arabiska våren 2011. Sultanen som är landets regent har beordrat försvarsdepartementet och andra officiella inrättningar att skapa 32 000 jobb under 2021. Flera år av vacklande oljepriser och den globala kollaps för turistnäringen som orsakats av covid-19-pandemin har minskat omaniernas möjligheter att försörja sig. Statliga företag fick våren 2020 order att ersätta utländsk arbetskraft med omanier. Senast i juli 2021 ska de redovisa sina åtgärder (se även 24 januari 2021).

  • Januari

  • Utländsk arbetskraft begränsas

   En rad arbetsuppgifter inom försäkring och finans, butik och bilförsäljning kommer framöver bara att få utföras av omanier, meddelar arbetsmarknadsdepartementet. För utländska medborgare som har sådana jobb i Oman gäller att arbetstillstånden inte kommer att förnyas när de löper ut. Det gäller också anställningar som chaufför eller maskinförare. Sjunkande inkomster från oljebransch och turism har fått en rad gulfstater att bestämma sig för att framför allt stärka de egna medborgarnas möjligheter att försörja sig.

  • Lagändring ska minska övervakning

   Grundlagen ändras för att utöka åsikts- och yttrandefriheten, i princip. Det blir nu svårare för staten att övervaka befolkningens privata post, telefonsamtal och sociala medier. Syftet i vid mening tros vara att göra affärsklimatet mer tilltalande.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0