Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier.

Senaste händelser

 • 2022

  • Februari

  • Nazarbajeva lämnar parlamentet

   Dariga Nazarbajeva, expresident Nazarbajevs äldsta dotter, lämnar sin plats i det lagstiftande parlamentet. Tidigare har hon blivit avskedad som talman för senaten. Nazarbajeva ansågs länge vara utsedd till faderns efterträdare som ledare av hans inre krets, men familjens makt och inflytande har minskat avsevärt efter upploppen i januari 2022.

  • Nazarbajev fråntas fler befogenheter

   President Tokajev avskaffar lagar som säger att regeringen måste acceptera inrikes- och utrikespolitiska initiativ från Nazarbajev. Expresidenten fråntas också sin lagliga rätt till livslångt ordförandeskap i Säkerhetsrådet som styr över försvars- och säkerhetspolitiken. Upploppen i januari 2022 har tydligt stärkt Tokajevs maktposition och försvagat Nazarbajev och hans inre krets.

  • Januari

  • Tokajev tar över som partiordförande

   Vid det styrande partiet Fädernelandets ljus extrakongress väljs president Tokajev till partiordförande. Han ersätter expresident Nazarbajev på den viktiga posten. Nazarbajev har därmed förlorat alla viktiga positioner inom politiken sedan de våldsamma upploppen i början av månaden, då 225 människor dödades.

  • Försvarsministern byts ut

   President Tokajev avskedar sin försvarsminister med motiveringen att han är missnöjd med hur soldater och militärpolis hanterade de våldsamma protesterna i början av månaden då säkerhetsstyrkor sköt skarpt mot folkmassorna. Officiellt tar Tokajev alltmer avstånd från expresident Nazarbajev, som fråntas sitt ordförandeskap i det mäktiga Säkerhetsrådet. Flera av hans närmaste släktingar har tidigare sparkats från viktiga politiska positioner eller toppjobb inom näringslivet.

  • Sprickan växer mellan Tokajev och Nazarbajev

   Två nära släktingar till expresident Nazarbajev avskedas från toppositioner inom energibolagen KazTransOil och QazaqGaz. Avskedandena tyder på att maktkampen intensifieras inom den politiska eliten. President Tokajev kritiserar öppet sin företrädare och säger att Nazarbajev inte lyckades fördela de kazakiska olje- och gasinkomsterna rättvist bland kazakerna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0