Industri

Vid sidan av oljan domineras industrisektorn av petrokemiska produkter, stålverk, fordonstillverkning samt flyg- och vapenindustri. Knappt en tredjedel av arbetskraften är sysselsatt inom sektorn. Den petrokemiska industrin började med tillverkning av gödselämnen på 1950- och 1960-talet. Idag förser den andra industrier, som pappers- och textiltillverkning, med råmaterial. En målsättning är att bli en ledande exportör av plaster, konstgödsel och andra oljebaserade produkter. Ett hinder är emellertid att landet inte har tillräckligt många oljeraffinaderier.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0