Västsahara

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/vastsahara/

Västsahara är ett fosfatrikt ökenområde i västra Afrika som sedan 1975 till större delen ockuperas av Marocko. Ungefär en fjärdedel av det forna Spanska Sahara kontrolleras av den västsahariska befrielserörelsen Polisario. En vapenvila ingicks 1991 och övervakas av FN-styrkan Minurso. Den folkomröstning om Västsaharas framtid som planerats sedan dess har inte blivit av.

Geografi

Västsahara som ligger på Afrikas norra västkust består till större delen av platt och ofruktbar sten- och sandöken. Det är ett av världens mest glesbefolkade områden: på en yta något större än Norrland bor bara drygt en halv miljon människor. Västsahara gränsar till Marocko, som ockuperar delar av territoriet, samt till Algeriet och Mauretanien.

Befolkning och språk

Västsahara har en liten befolkning på några hundratusen människor, men dess sammansättning är komplicerad och alla siffror är omstridda av politiska skäl. Ursprungsbefolkningen är saharier, ett arabiskt-berbiskt beduinfolk nära knutet till de moriska araberna i Mauretanien. Många av dessa ursprungsinvånare lever idag som flyktingar i Algeriet, medan både sahariska och icke-sahariska marockaner flyttat in i Västsahara sedan 1975.

Historia och aktuell politik

Västsahara erövrades av Marocko 1975, men ockupationen av den tidigare spanska kolonin har inte erkänts internationellt. En vapenvila instiftades 1991 men den folkomröstning om självständighet som då avtalades har inte kommit till stånd. Marocko vägrar numera hålla den. Sedan 2007 leder FN förhandlingar mellan Polisario och Marocko, men fredsprocessen har i praktiken gått helt i baklås.

De marockanskockuperade områdena

De marockanskockuperade delarna av Västsahara har förändrats mycket sedan 1975, tack vare stora statliga investeringar. Numera är västsaharierna en minoritet i sitt eget land, eftersom de flesta invånare är marockaner som flyttat in efter invasionen. Säkerhetsstyrkorna går betydligt hårdare fram i Västsahara än i det egentliga Marocko, men protester fortsätter att blossa upp oregelbundet.

Polisario och flyktinglägren

Polisario bildades som gerillagrupp, men fungerar i dag också som politisk rörelse och exilregering, med ministrar, domstolar och en lagstiftande församling som styr över tiotusentals saharier i flyktinglägren.

Ekonomi

Västsahara är ett av världens mest ofruktsamma områden, men utanför El Aaiún finns stora fosfatfyndigheter, fiskevattnen är rika, och flera bolag letar efter olja utanför kusten. Marocko har samtidigt satsat stora pengar på bosättningsprogram, subventioner och infrastruktur för att befästa sin närvaro i området, vilket skapat ett slags konstgjord ekonomi knuten till staten och militären.