Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier som al-Jazeera.

Senaste händelser

 • 2022

  • Juli

  • Tunisierna röstar ja till ny författning

   Närmare 95 procent av deltagarna i en folkomröstning säger ja till det nya författningsförslaget, som innebär väsentligt utökad makt för presidenten och minskad makt för parlamentet. Premiärministern ska utses av presidenten och kan inte tvingas bort genom  misstroendeomröstning  i parlamentet, enligt den nya författningen. En ny parlamentarisk kammare införs, med regional förankring som president Saïed ser som decentralisering av makten. Presidenten blir chef för de väpnade styrkorna. Presidenten tillsätter domare, och strejkförbud införs för domarkåren. Islam tonas ned i den nya författningen och kommer inte att nämnas som den tunisiska statens religion. Enligt författningen tillhör dock Tunisien umma, den religiösa gemenskap som islam utgör. Valdeltagandet är lågt, bland annat till följd av att oppositionen uppmanat till valbojkott. Enligt den tunisiska valmyndigheten deltog 30,5 procent av de röstberättigade. Kritiker varnar för att Tunisien är på väg tillbaka till det auktoritära styre som rådde under expresident Ben Ali, som avsattes under den arabiska våren 2011.

  • Maj

  • Folkomröstning den 25 juli

   Den 25 juli 2022 ska Tunisien hålla folkomröstning om ”den nya republiken”. Frågan som väljarna ska besvara blir enligt statens kungörelse: ”Stöder du förslaget till ny författning för den tunisiska republiken?” Förslaget ska vara klart den sista juni. Den insamling av förslag som president Kaïs Saïed låtit göra, och kallar ”folklig konsultation”, har till stor del bojkottats. Saïed har alltsedan han stängde parlamentet och införde presidentstyre den 25 juli 2021 anklagats för diktatorsfasoner. Politiska partier har uteslutits från den ”nationella dialogen” och den fackliga landsorganisationen UGTT har avstått från att delta. Enligt presidentens utfästelser ska folkomröstningen följas av parlamentsval i december.

  • April

  • Ny allians utmanar presidenten

   Vänsterveteranen Ahmed Néjib Chebbi, med politiska meriter från motståndet mot Ben Ali-diktaturen, meddelar att en ny allians ska utmana nuvarande presidenten Kaïs Saïed. Alliansen ska kallas Nationella räddningsfronten och samla olika politiska krafter för att återskapa demokrati och medborgerliga rättigheter som gått förlorade när presidenten valt att styra genom dekret och upplösa folkvalda församlingar. I alliansen ingår fem partier, bland dessa islamistiska Ennahda (al-Nahda), och fem enskilda organisationer. Chebbi kräver att en ”räddningsregering” ska styra landet tills val kunnat hållas.

  • Presidenten utökar sin utnämningsmakt

   President Kaïs Saïed ger, via dekret, sig själv rätten att utse ordföranden i valkommissionen. Inför den folkomröstning om författningsändringar han vill genomföra i sommar, och inför parlamentsval som planeras till i december, ska tre av de sju ledamöterna utses av presidenten. Valkommissionen, som inrättades 2012, har för närvarande nio medlemmar och ordföranden är utnämnd av parlamentet.

  • Mars

  • Parlamentariker samlas i trots, i cyberspace

   Parlamentets talman Rachid al-Ghannouchi, som också leder det islamistinspirerade partiet Ennahda (al-Nahda), har via talmanskonferensen kallat till ett digitalt möte, i trots mot president Saïeds beslut att stänga parlamentet och själv styra genom dekret (se 25 juli 2021). I talmanskonferensen ingår partiernas gruppledare och några andra framträdande ledamöter, och det är just presidentens maktutövning de vill dryfta. Parlamentet samlas virtuellt (120 av 217 ledamöter deltar) och enas om att upphäva presidentens undantagsåtgärder. De begär också att parlamentsval, presidentval och en nationell dialog ska genomföras. President Saïed avfärdar ledamöternas agerande som ett kuppförsök och meddelar att parlamentet nu inte bara är stängt, utan upplöst. I det läget måste presidenten, om han ska respektera landets författning, utlysa val som ska hållas senast i juli.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0