2012

Senaste händelser

 • April

 • Presidenten bildar nytt parti

  President Gnassingbé upplöser regeringspartiet RPT och skapar ett nytt parti kallat Unionen för republiken (Union pour la République, Unir). 

 • Maj

 • Nya vallagar antas

  Nationalförsamlingen godkänner nya vallagar. Antalet parlamentsledamöter ökas från 81 till 91 och valkretsarnas gränser dras om. Oppositionen motsätter sig förändringarna, som i båda fallen misstänks gynna regeringspartiet, och kräver att den författning som gällde före 1992 ska återinföras. Enligt den finns en gräns för hur många gånger presidenten kan väljas om. 

 • Sanningskommission avger rapport

  En sannings- och försoningskommission som tillsattes hösten 2011 för att utreda olika former av övergrepp som begåtts i landet mellan 1958 till 2005 lägger fram sin rapport efter att ha granskat 523 av de närmare 22 400 vittnesmål som samlats in. Vittnesmålen har gällt våld som skett i samband med allmänna val, statskupper, terrorattacker, gripanden, försvinnanden, mord och etniska motsättningar underblåsta av politiskt ledda miliser. Kommissionen konstaterar att förövarna av våldet sällan eller aldrig straffats och att många av dem fortfarande innehar maktpositioner. Sanningskommissionen lägger fram en lista över 68 rekommendationer i avsikt att främja respekt för de mänskliga rättigheterna, stärka rättsstaten, skapa försoning mellan folkgrupperna och förhindra nya konflikter. Kommissionen föreslår bland annat att valsystemet, rättsväsendet, polisen och militären reformeras, att de som gör sig skyldiga till rättsövergrepp straffas, att offren tilldöms skadestånd och att människorättsaktivister skyddas.

 • Juni

 • Protest mot nya vallagar

  Den nybildade oppositionsledda gruppen Kollektivet rädda Togo (Collectif Sauvons le Togo, CST) protesterar mot de nya vallagarna (se Maj 2012). I Lomé drabbar demonstranterna samman med kravallpolis i flera dagar. Tiotusentals människor deltar i protesterna.

 • Juli

 • Premiärministern avgår

  Premiärminister Gilbert Houngbo och flera andra ministrar avgår överraskande utan att det offentliggörs varför. I ett kort pressmeddelande står det att president Gnassingbé accepterar avgången. Regeringen har under den senaste tiden fått allt hårdare kritik för att den inte lyckats förbättra invånarnas levnadsvillkor. Av allt att döma har presidenten avskedat Houngbo i ett försök att blidka oppositionen. Till ny premiärminister utses efter drygt en vecka förre handelsministern Kwesi Ahoomey-Zunu.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0