Somaliland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/somaliland/

Somalias nordvästra hörn utropade sig 1991 till den självständiga Republiken Somaliland. Somaliland har dock inte lyckats bli internationellt erkänt, främst därför att andra länder i Afrika och arabvärlden motsatt sig att Somalia delas. Periodvis har det rått starka politiska spänningar inom Somaliland och det demokratiska systemet har stora brister. Flera val har dock kunnat hållas under relativt ordnade former.

Somaliland – Befolkning

Somaliland beräknas ha cirka 3,5 miljoner invånare. Majoriteten av dem tillhör klanen issaq och dess underklaner. Somaliland anses vara den lugnaste och bäst fungerande delen av Somalia, även om klanstrider förekommit också här. Nästan alla invånare är sunnimuslimer och islam är statsreligion. 

Somaliland – Historia

Välbevarade klippmålningar visar att det redan för kanske 10 000 år sedan levde boskapsskötande människor i dagens Somaliland. I övrigt är inte mycket känt om landets tidiga historia, men arkeologer lutar åt att det under många hundra år skedde en långsam invandring av människor från södra delen av det nuvarande etiopiska höglandet.

Somaliland – Politik och ekonomi

Somaliland har ett parlament med två kammare: ett folkvalt representanthus med 82 ledamöter samt ett äldsteråd, guurti, med lika många ledamöter som ansvarar för lagar om religion, traditioner och säkerhet. Ledamöterna i guurti utses av klanerna. Val ska enligt författningen genomföras vart sjätte år, men så har inte skett.