Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som Allafrica, Irin, BBC,  AFP, Reuters och Deutsche Welle samt tidningar/tidskrifter som Africa Confidential och Guardian samt rapporter från International Crisis Group. 

Senaste händelser

 • 2020

  • Februari

  • Budgeten för 2020 halveras

   Den kongolesiska statens inkomster har minskat så pass mycket att statsbudgeten för 2020 nu måste halveras. Det gör det svårt för president Félix Tshisékédi att genomföra sitt planerade program för att försöka minska fattigdomen i landet. Han har bland annat planerat att avskaffa alla avgifter för grundskoleutbildning, och på längre sikt skapa ett nationellt hälsosystem. Ett viktigt skäl till de ekonomiska problemen är, enligt finansdepartementet, ett stort prisfall på kobolt i slutet av 2019. Det krislån på drygt 368 miljoner dollar som IMF beviljade 2019 (se December 2019) kommer inte att räcka till för att täcka inkomstbortfallet. Landet har sedan tidigare stora problem med att pengar försvinner via korruption, att det saknas nödvändig kompetens och att det råder stora inkomstklyftor i samhället. Två kongoleser av tre beräknas klara sig på mindre än 2 dollar om dagen.

  • Nya våldsdåd i östra Kongo-Kinshasa

   Sju människor dödas när personer från en Mai Mai-milis angriper byn Mamove  i Beni-regionen i östra Kongo-Kinshasa. Det betyder att över 60 människor har dödats i olika våldsdåd i området, inklusive, den närbelägna Ituri-provinsen under den senaste veckan. Flera har dödats i samband med attacker på vårdinrättningar där personer som smittats av ebola vårdats.

  • Januari

  • Nästan 200 civila dödsoffer i Kivuprovinserna på en månad

   Nästan 200 civila kongoleser har dödats bara i december 2019 i provinserna Nord- och Sydkivu, enligt Kivu Security Tracker, ett samarbetsprojekt mellan Congo Research Group och Human Rights Watch. Det är den högsta siffran sedan projektet inleddes 2017. Bakom det ökade våldet ligger i hög grad den islamistiska ADF-gerillan, med ursprung i Uganda, men även flera andra väpnade grupper är aktiva i regionen. Mest utsatt är Beniområdet i Nordkivu. Våldet fortsätter även i år, med många nya civila offer.

  • Tufft första år för Tshisékédi

   Ett år efter maktskiftet i Kongo-Kinshasa är det tydligt att president Félix Tshisékédi inte har lyckats särskilt väl med att genomföra de reformer han tidigare utlovat, för att bekämpa fattigdomen och den utbredda korruptionen i landet. Han har inte heller lyckats stärka säkerheten i den oroliga östra delen av landet. Det faktum att företrädaren Kabilas läger kontrollerar parlamentet, nationalförsamlingen, sätter tydliga ramar för det handlingsutrymme som han har. På pluskontot finns dock några saker, bland annat har respekten för mötesfriheten stärkts och politiska fångar frigetts. Han har inlett en dialog med flera grannländer för att försöka minska spänningarna i öster och han har även gjort stora ansträngningar för att bryta Kongo-Kinshasas isolering på ett vidare internationellt plan. Samtidigt är det tydligt att det råder spänningar mellan presidentens och ex-presidentens läger. Tshisékédi har dock börjat ta sig ton och har hotat med att avskeda ministrar från Kabilas partiallians, Kongos gemensamma front (FCC), eller att upplösa nationalförsamlingen, något även hans anhängare menar skulle vara ödesdigert. 

  • Risk för ökat våld i östra Kongo-Kinshasa

   Kongo-Kinshasas grannländer Rwanda, Uganda och Burundi, misstänks för att stödja olika kongolesiska rebellgrupper i den östra delen av landet. Internationella krisgruppen (ICG) varnar nu i en rapport för att konflikterna i regionen riskerar att förvärras ytterligare om grannländerna ökar sitt stöd till rebellerna och påpekar att en mängd väpnade grupper är aktiva i området, och att dessa samarbetar, men att dessa allianser snabbt kan förändras. President Félix Tshisékédi har försökt att hantera läget genom samtal med grannländerna. ICG avråder honom i sin rapport från att låta Rwanda, Uganda och Burundi delta i gemensamma militära operationer i östra Kongo-Kinshasa.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0