Folkräkning 2011

Resultatet av folkräkningen 2011 presenterades i december 2012. Den visar att protestanterna fortfarande var i majoritet, 48 procent, medan katolikerna utgjorde 45 procent. Sju procent tillhörde andra religioner eller sade sig sakna religion. I folkräkningen ställdes för första gången frågan om vilken nationalitet invånarna ansåg sig ha. Det visade sig att 40 procent sade sig vara enbart brittiska, 25 procent att de var enbart irländska och 21 procent enbart nordirländska.Men ungefär var tionde invånare sade sig ha dubbel identitet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0