Konflikten i Kongo-Kinshasa

https://www.ui.se/landguiden/konflikter/kongo-kinshasa/

Det stora krig som bröt ut i Kongo-Kinshasa 1998 fick förödande konsekvenser. Hundratusentals människor miste livet och civilbefolkningen utsattes för ohyggliga övergrepp. Kriget tog formellt slut 2003, men kampen om vem som ska kontrollera landets väldiga naturresurser har fortsatt och lett till nya våldsamheter framför allt i landets östra delar.

Fattigt folk i ett rikt land

Kongo-Kinshasa är egentligen ett rikt land. Här finns bördiga jordar och väldiga skogar. Vattenkraft från Kongofloden skulle kunna förse hela Afrika med elektricitet, påstås det. Ändå är ekonomin i eländigt skick, delvis till följd av kriget (som formellt tog slut 2003), men än mer på grund av den vanskötsel som går tillbaka till president Joseph-Désiré Mobutus styre (1965–1997).

Från kung Leopolds skräckvälde till Mobutus diktatur

Som de flesta afrikanska länder är Kongo-Kinshasa som stat en skapelse av europeiska kolonialmakter. Landet var dock värre utsatt än något annat land i Afrika när det 1885–1908 var den belgiske kungen Leopold IIs privata egendom. I sin jakt på värdefulla naturresurser som gummi och elfenben förde Leopold ett skräckvälde. Flera miljoner kongoleser dog och hela landsändar avfolkades. Sedan den belgiska staten tagit över blev förhållandena bättre. På 1950-talet producerade kolonin större rikedomar än någon annan europeisk besittning i Afrika. Tyngdpunkten låg nu på utvinning av metaller och diamanter. Men kongoleserna betalades låga löner och fick sällan någon högre utbildning. Vid den brådstörtade självständigheten 1960 fanns inte en enda infödd jurist, läkare eller ingenjör i landet. Under det inbördeskrig som följde stödde belgiska gruvintressen aktivt en utbrytarregim i den kopparrika provinsen Katanga. Men 10 000 FN-soldater, bland andra svenskar, skickades till landet, och man lyckades förhindra att den unga Kongo-staten föll sönder.

"Afrikas första världskrig"

Folkmordet i Rwanda 1994 bidrog till att diktatorn Mobutu störtades efter många år vid makten. Men de nya makthavarna var inte intresserade av en verklig demokratisering av Kongo-Kinshasa och 1998 bröt krig ut. Allt fler andra länder drogs in i konflikten, som ibland kallas för "Afrikas första världskrig". 

Oro efter kriget

Kriget i Kongo-Kinshasa tog formellt slut efter fredsavtalet 2003, men flera mer eller mindre lågintensiva konflikter har fortsatt, framför allt i de två Kivuprovinserna i öster. Där har motsättningarna mellan en tutsiledd rebellrörelse som har haft flera namn (RCD, CNDP och M23) och hutumilisen FDLR spelat en avgörande roll.Från 2016 har läget också förvärrats i Kasairegionen.

Om namnet

Förre presidenten Mobutu, som styrde Kongo-Kinshasa 1965–1997, bytte namn på både sitt land och på Kongofloden och kallade dem båda för Zaire. Samtidigt bytte han själv namn från Joseph-Désiré Mobutu till Mobutu Sese Seko. Mobutu störtades av Laurent-Désiré Kabila, som beslöt att landet skulle återta sitt tidigare namn från 1964–1971: Demokratiska republiken Kongo. Två angränsande länder i Afrika har fått namn efter den mäktiga Kongofloden. Under kolonialtiden kallades de Belgiska Kongo respektive Franska Kongo. Idag heter länderna officiellt Demokratiska republiken Kongo och Republiken Kongo. I vardagliga sammanhang kan man skilja dem åt med hjälp av namnet på huvudstaden och kalla dem Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.