Från kung Leopolds skräckvälde till Mobutus diktatur

Som de flesta afrikanska länder är Kongo-Kinshasa som stat en skapelse av europeiska kolonialmakter. Landet var dock värre utsatt än något annat land i Afrika när det 1885–1908 var den belgiske kungen Leopold IIs privata egendom. I sin jakt på värdefulla naturresurser som gummi och elfenben förde Leopold ett skräckvälde. Flera miljoner kongoleser dog och hela landsändar avfolkades. Sedan den belgiska staten tagit över blev förhållandena bättre. På 1950-talet producerade kolonin större rikedomar än någon annan europeisk besittning i Afrika. Tyngdpunkten låg nu på utvinning av metaller och diamanter. Men kongoleserna betalades låga löner och fick sällan någon högre utbildning. Vid den brådstörtade självständigheten 1960 fanns inte en enda infödd jurist, läkare eller ingenjör i landet. Under det inbördeskrig som följde stödde belgiska gruvintressen aktivt en utbrytarregim i den kopparrika provinsen Katanga. Men 10 000 FN-soldater, bland andra svenskar, skickades till landet, och man lyckades förhindra att den unga Kongo-staten föll sönder.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0