Konflikter inom Indonesien
Foto: Artush/Shutterstock

Konflikter inom Indonesien

Under det senaste årtiondet har Indonesien gått från militärdominerat, auktoritärt styre under Suhartoregimen (1965-1998) till demokrati med flerpartisystem. Processen har dock kantats av svåra kriser och konflikter, och demokratin är fortfarande under utveckling. Även om militären har fråntagits sin formella makt utövar den ännu ett politiskt och ekonomiskt inflytande. Medan den indonesiska ockupationen av Östtimor upphörde 1999 och ett fredsavtal ledde till lugn i Aceh 2005 är konflikten i Papua fortfarande olöst. På Sulawesi och Moluckerna råder vapenvila men sporadiskt våld utbryter ibland. Ingen av konflikterna hotar dock längre att splittra landet. Sedan 2002 har istället islamistisk terrorism utgjort ett allvarligare säkerhetshot.

Välj kapitel här

Varukorg

Totalt 0