Saarc

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/saarc/

Den sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (Saarc) grundades 1985 i syfte att främja ekonomisk och social utveckling i regionen. Organisationens åtta medlemsländer samarbetar inom bland annat fattigdomsbekämpning, frihandel och terrorbekämpning. Konflikter mellan medlemsländerna, inte minst mellan Indien och Pakistan om Kashmir, har ofta satt käppar i hjulet för samarbetet.

Saarc – Framväxten

Den sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation, Saarc) bildades 1985. Idén om ett närmare samarbete i Sydasien lanserades av Bangladeshs dåvarande president Ziaur Rahman 1980. De berörda länderna var då Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Maldiverna, Sri Lanka och Pakistan. I april 2007 blev också Afghanistan medlem av Saarc.

Saarc – Uppbyggnaden

Medlemsländernas stats- och regeringschefer har den högsta makten inom Saarc och ska normalt hålla ett toppmöte en gång om året. Det är dock ministerrådet som drar upp riktlinjer och fattar beslut om nya samarbetsområden. Ministerrådet utgörs av ländernas utrikesministrar och ska sammanträda minst en gång om året.

Saarc – Verksamheten

Syftet med samarbetet inom Saarc är att påskynda den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sydasien samt överbrygga gemensamma problem som terrorism, fattigdom och arbetslöshet. Hårda motsättningar mellan främst Pakistan och Indien om det omstridda bergsområdet Kashmir har dock kraftigt hämmat samarbetet.