OIC

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/oic/

OIC står för Islamiska samarbetsorganisationen/Organisation of the Islamic Cooperation. Organisationen grundades år 1969 i syfte att främja islamisk identitet och sprida islams budskap. Högste ledare är generalsekreterare Iyad Ameen Madani. Organisationen arbetar med aktuella frågor som Israel-Palestina-konflikten, terrorism och mottsättningar mellan den islamiska världen och västländerna.

Inledning

Islamiska samarbetsorganisationen (Organization of Islamic Cooperation, OIC) är med sina 57 medlemsstater från Asien, Afrika, Centralamerika och Europa en geografiskt vidsträckt organisation som omfattar över en miljard muslimer.

Framväxten

Islamiska konferensen (numera Islamiska samarbetsorganisationen) växte fram under slutet av 1960-talet sedan Jerusalem kommit under israeliskt styre. Efter en brand i al-Aqsa-moskén i Jerusalem (islams tredje heligaste plats) samlades statscheferna för 25 länder i Marocko 1969. För att tillsammans kunna möta de faror som ansågs hota den islamiska världen fattades beslutet att bilda Islamiska konferensen (OIC). 1970 beslöts om ett permanent sekretariat i Saudiarabien.

Uppbyggnaden

Statschefernas toppmöte är högsta beslutande organ inom Islamiska samarbetsorganisationen (tidigare Islamiska konferensen). Dessa toppmöten hålls sedan 1991 vart tredje år. Ett råd sammansatt av medlemsstaternas utrikesministrar möts årligen för att ta ställning till hur OICs mål och politik ska uppnås. Beslut inom OIC fattas med två tredjedelars majoritet.

Verksamheten

Staterna i Mellanöstern har dominerat organisationen på flera plan, bl a genom de resurser som de med stöd av sina oljerikedomar har kunnat förmedla till fattiga OIC-länder, främst afrikanska. Denna dominans har dock börjat ifrågasättas. Bland de afrikanska staterna, som utgör en majoritet inom OIC, finns en växande önskan att själva få definiera sina behov.