Oapec

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/oapec/

Oapec (De arabiska oljeexporterande ländernas organisation/Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) grundades år 1968 i sýfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna i ekonomiska frågor relaterade till oljeindustrin. Generalsekreterare Abbas Ali Al -Naqi tillträdde år 2008. Oapec har idag elva medlemsländer.

Inledning

1968 bildade Kuwait, Libyen och Saudiarabien De arabiska oljeexporterande ländernas organisation (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC) för att främja ekonomiskt samarbete inom oljeindustrin.

Framväxten

Bakom OAPECs bildande låg en växande konflikt inom bland andra Arabförbundet om huruvida arabstaternas oljetillgångar skulle få användas som ett vapen i kampen mot Israel. För att stävja den egyptiske presidenten Nassers krav på att oljan skulle utnyttjas som politiskt vapen bildade tre västvänliga monarkier – Libyen, Kuwait och Saudiarabien 1968 OAPEC för att stärka sin front. Dessa tre länder var särskilt beroende av oljeexportinkomsterna och av teknologi från väst.

Uppbyggnaden

Det högsta beslutande organet, ministerrådet, drar upp riktlinjer för verksamheten och godkänner budgeten. Möten hålls två gånger per år och ordförandeskapet roterar årligen. Rådet består av medlemmarnas oljeministrar eller deras representanter.

Verksamheten

OAPEC har koncentrerat sig på att tillvarata kunskap och att utveckla samarbetsprojekt inom olje- och gasindustrin. Organisationen arbetar med utbildning inom teknik, dokumentation och information.