Verksamheten

När FN grundades sågs hoten mot fred och säkerhet främst som militära konflikter mellan stater. Idag, nära 70 år senare, har begreppet fred och säkerhet fått en vidare betydelse. Inbördeskrig och etniska konflikter inom stater har blivit vanligare. Det är inte heller endast rent militära konflikter som räknas som faror för den internationella säkerheten. Miljökatastrofer, fattigdom, överbefolkning, svält, allvarliga sjukdomar och grova kränkningar av mänskliga rättigheter har alltmer börjat erkännas som hot mot säkerheten och stabiliteten i världen. Organiserad kriminalitet och terrorism har växt i omfattning under det senaste årtiondet. Inte minst efter terrordåden mot USA den 11 september 2001 har världens länder fått upp ögonen för terrorismen som ett hot mot fred och säkerhet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0