Arabiska Maghrebunionen

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/arabiska-maghrebunionen/

Arabiska Maghrebunionen/Union du Maghreb Arabe grundades 1989 i syfte att stärka banden medlemsstaterna emellan. Dess aktuella frågor berör handel, illegal migration, Palestinakonflikten samt utarmning av jordarna i regionen. Generalsekreterare Habib Ben Yahia tillträdde 2006. Unionen har fem medlemsländer.

Arabiska Maghrebunionens hemsida.

Inledning

Arabiska Maghrebunionen (Union du Maghreb Arabe, UMA) bildades i februari 1989 av Algeriet, Libyen, Marocko, Mauretanien och Tunisien. Målet var att stärka banden mellan länderna i Nordafrika för att på så sätt uppnå regional stabilitet och politisk samordning.

Framväxten

Tanken att bilda en gemensam organisation för länderna i det nordafrikanska område som kallas Maghreb var inte ny. Redan 1964 hade de nyligen självständiga nordafrikanska staterna upprättat ett gemensamt råd, (Conseil Permanent Consultatif du Maghreb, CPCM).

Uppbyggnaden

Maghrebunionens högsta beslutande organ är statschefsrådet, som ska hålla möte en gång om året. Bindande beslut måste vara enhälliga och ordförandeskapet roterar årligen mellan staterna.

Verksamheten

De överenskommelser som medlemmarna i Arabiska Maghrebunionen slöt på 1990-talet har bland annat lett till att medborgare fått fri rörlighet inom regionen. Kommunikationerna förbättrades: en motorväg byggdes, järnvägsnätet förstärktes och knöts samman och ett gemensamt flygbolag bildades.