Arabiska Maghrebunionen

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/arabiska-maghrebunionen/

Arabiska Maghrebunionen har som syfte att stärka banden mellan medlemstaterna. Organisationens arbete har bland annat berört handel, illegal migration, Palestinakonflikten samt utarmning av jordarna i regionen, men förutsättningarna har på senare år överskuggats av militant islamism. Unionen har fem medlemsländer, men kan knappast beskrivas som aktiv.

Arabiska Maghrebunionen – Inledning

Arabiska Maghrebunionen (Union du Maghreb Arabe, UMA) bildades i februari 1989 av Algeriet, Libyen, Marocko, Mauretanien och Tunisien. Målet var att stärka banden mellan länderna i Nordafrika för att på så sätt uppnå regional stabilitet och politisk samordning.

Arabiska Maghrebunionen – Framväxten

Tanken att bilda en gemensam organisation för länderna i det nordafrikanska område som kallas Maghreb var inte ny. Redan 1964 hade de nyligen självständiga nordafrikanska staterna upprättat ett gemensamt råd, (Conseil Permanent Consultatif du Maghreb, CPCM).

Arabiska Maghrebunionen – Uppbyggnaden

Maghrebunionens högsta beslutande organ är statschefsrådet, som enligt statuterna ska hålla möte en gång om året. Bindande beslut måste vara enhälliga och ordförandeskapet ska rotera årligen mellan staterna. I praktiken är unionen vilande och toppmöten har inte hållits på många år.

Arabiska Maghrebunionen – Verksamheten

De överenskommelser som medlemmarna i Arabiska Maghrebunionen slöt på 1990-talet ledde bland annat till att medborgare fick fri rörlighet inom regionen. Kommunikationerna förbättrades: en motorväg byggdes, järnvägsnätet förstärktes och knöts samman och ett gemensamt flygbolag bildades.