Apec

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/apec/

Apec har som mål att bidra till välfärd och utveckling i Asien och Stillahavsregionen. Målet ska uppnås genom frihandelssamarbete mellan medlemsländerna.

Apec – Inledning

Apec bildades 1989 som ett diskussionsforum för regionalt ekonomiskt samarbete i Asien och Stillahavsregionen. Samarbetet sker framför allt inom handel och investeringar. Ett viktigt skäl till att Apec bildades var också att medlemsländerna ville skapa enighet under pågående förhandlingar om global frihandel.

Apec – Framväxten

Apec höll sitt första ministermöte i Canberra i Australien 1989. Organisationen hade bildats samma år på initiativ av Australiens dåvarande premiärminister Bob Hawke. Vid mötet i Canberra deltog Aseans sex dåvarande medlemsländer (Thailand, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesien och Filippinerna) liksom USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland och Australien.

Apec – Uppbyggnaden

Apec fungerar som ett forum för Stillahavsregionens länder där dessa kan mötas på olika nivåer och diskutera handel och ekonomiskt samarbete. Beslut i viktiga policyfrågor fattas med konsensus, det vill säga enhälligt.

Apec – Verksamheten

Apecländerna enades vid 1995 års ministermöte i Osaka om att samarbetet ska vila på tre pelare: att liberalisera handel och investeringar, att göra det lättare att investera i andra länder samt ekonomiskt och tekniskt samarbete.