Afrikanska unionen

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/afrikanska-unionen/

Afrikanska unionen (AU) grundades 2002 och är en allafrikansk organisation med syfte att främja samarbete mellan kontinentens länder. Detta sker genom gemensamt arbete kring bland annat fredsbevarande insatser, flyktingar, fattigdomsbekämpning och handel.

Afrikanska unionen – Inledning

Afrikanska unionen (AU) är en samarbetsorganisation för kontinentens 54 länder samt Västsahara. Periodvis har flera länder varit avstängda på grund av olagliga maktövertaganden.

Afrikanska unionen – Framväxten

AU har liksom flera andra afrikanska samarbetsorganisationer sina rötter i panafrikanismen som växte sig stark i början av 1900-talet. Denna ideologi bygger på tanken att alla afrikanska folk ingår i en politisk och kulturell gemenskap. Panafrikanismen blev ett medel för de svarta folken att återvinna stolthet och oberoende och därigenom samla kraft att frigöra sig från kolonialismen.

Afrikanska unionen – Uppbyggnaden

AU:s organisation är uppbyggd med EU som förebild. Dess viktigaste organ är församlingen, verkställande rådet, kommissionen och det allafrikanska parlamentet. Arabiska, engelska, franska och portugisiska är arbetsspråk.

Afrikanska unionen – Verksamheten

AU arbetar på flera fronter för att i första hand stärka fred, säkerhet och demokrati i Afrika, höja levnadsstandarden och utbildningsnivån på kontinenten, förbättra hälsotillståndet och infrastrukturen, utveckla jordbruket samt stärka handeln mellan de egna staterna och med omvärlden.