Utrikespolitiska institutets Sydasieninitiativ

Utrikespolitiska institutets Sydasieninitiativ

Sydasieninitiativet på Utrikespolitiska institutet  (UI) är ett initiativ där forskning och analys bedrivs med fokus på Indien och Sydasien. Syasieninitiativet bygger på ett samarbete med the Swedish Studies South Asian Network (SASNET) vid Lunds universitet.

Sydasieninitiativet strävar efter att bidra till forskningsläget i för regionen relevanta frågor, och även frågor som berör Sveriges och Europas relation till regionen och dess länder. Vidare, via Sydasieninitiativet, har en internationellt forskningsmiljö på regionen skapats som kan bidra till relevanta policyprocesser. Initiativet kommer även arbeta med att försöka höja den allmänna kunskapsnivån i Sverige om den sydasiatiska regionen och dess ingående länder, med prioritet Indien, Afghanistan och Pakistan, samt ingå samarbeten i Sverige och internationellt.

Mer information om initiativet hittar du här.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Chetan Aspengren
Björn Jerdén

SASNET:s hemsida

82585

UI och SASNET samarbetet

En forskningsmiljö om Sydasien

Samarbetet möjliggör ett utbyte av kunskap och forskare mellan de båda institutionerna. 

Läs mer

82584

Mer om sydasiens länder

Utrikespolitiska institutets landdatabas

I Landguiden får du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

Läs mer

Varukorg

Totalt 0