Sommartider på UI

Kundtjänst är stängd från 7 juli till och med 9 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

INSTÄLLT: Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

INSTÄLLT: Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

Vilka är Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar framöver när det kommer till klimat och säkerhet? Hur väl kan Sveriges nationella krishanteringsförmåga hantera gränsöverskridande risker i relation till ett förändrat klimat? Vad säger den senaste forskningen om internationellt samarbete på området?

Klimatförändringarna medför en rad olika säkerhetsrisker för människor, samhällen och stater runtom i världen. Havsnivåhöjning, ökad frekvens av extremväder och förändrade nederbördsmängder är några exempel på effekter av ett förändrat klimat. Konsekvenserna av dessa förändringar påverkar alla länder, men drabbar länder med begränsad anpassningskapacitet hårdast. Internationella och regionala organisationer spelar därför en viktig roll för att främja samarbetet kring samt stärka länders förmåga att hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Sverige har varit en tongivande aktör inom både FN och EU på området. Till exempel spelade Sverige som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd under 2017-2018 en avgörande roll för tillkomsten av en ”Climate Security Mechanism”, vars uppgift är att främja FN-systemets förmåga att analysera och respondera på klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Välkommen att lyssna på när vår expertpanel diskuterar utvecklingen av klimat- och säkerhetsfrågor i internationella organisationer samt Sveriges fortsatta prioriteringar.

Paneldeltagare:
Malin Mobjörk, seniorforskare och programchef, SIPRI
Mattias Broman, kansliråd, Enheten Global Agenda, UD
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, FHS

Moderator:
Niklas Bremberg, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

 

UI + SIPRI

Varukorg

Totalt 0