Alla publika evenemang inställda – UI blir mer digitalt tillgängligt

Utrikespolitiska institutets evenemang är inställda t o m sista maj.
Besök oss istället hemifrån genom att ta del av digitalt material här på vår hemsida och i sociala medier.
Missa inte vår temasida om coronakrisen, klicka här.
Om du har frågor ber vi dig mejla info@ui.se.

Tack för att du visar förståelse. Tillsammans bidrar vi till att minska risken för smittspridning.

INSTÄLLT: Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

INSTÄLLT: Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

Vilka är Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar framöver när det kommer till klimat och säkerhet? Hur väl kan Sveriges nationella krishanteringsförmåga hantera gränsöverskridande risker i relation till ett förändrat klimat? Vad säger den senaste forskningen om internationellt samarbete på området?

Klimatförändringarna medför en rad olika säkerhetsrisker för människor, samhällen och stater runtom i världen. Havsnivåhöjning, ökad frekvens av extremväder och förändrade nederbördsmängder är några exempel på effekter av ett förändrat klimat. Konsekvenserna av dessa förändringar påverkar alla länder, men drabbar länder med begränsad anpassningskapacitet hårdast. Internationella och regionala organisationer spelar därför en viktig roll för att främja samarbetet kring samt stärka länders förmåga att hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Sverige har varit en tongivande aktör inom både FN och EU på området. Till exempel spelade Sverige som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd under 2017-2018 en avgörande roll för tillkomsten av en ”Climate Security Mechanism”, vars uppgift är att främja FN-systemets förmåga att analysera och respondera på klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Välkommen att lyssna på när vår expertpanel diskuterar utvecklingen av klimat- och säkerhetsfrågor i internationella organisationer samt Sveriges fortsatta prioriteringar.

Paneldeltagare:
Malin Mobjörk, seniorforskare och programchef, SIPRI
Mattias Broman, kansliråd, Enheten Global Agenda, UD
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, FHS

Moderator:
Niklas Bremberg, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

 

UI + SIPRI

Varukorg

Totalt 0