Östersjöfestivalen: ”Friede auf Erden” – ett århundrade av reflektion: Är världen på väg mot fred eller krig?

Östersjöfestivalen: ”Friede auf Erden” – ett århundrade av reflektion: Är världen på väg mot fred eller krig?

1918 – ett år med resonans för Europa och för länderna runt Östersjön. Några år före första världskriget skrev Arnold Schönberg ”Friede auf Erden”, ett a cappella-verk som framförs under denna festival. Referensen i verket är också till Immanuel Kants ”Zum ewigen Frieden”, som utvecklade den rationella teorin om hur krig kan undvikas. Så blev det inte under 1900-talet. Under 15 år nu har utdragna krig drabbat Afghanistan, Iraq och Syrien. Fred i Mellanöstern ligger långt borta. USA har sagt upp kärnavtalet med Iran. Förhandlingar pågår med Nordkorea. Är världen på väg mot fred eller krig?

Varukorg

Totalt 0