60 dagar till EU-valet: Vilket EU vill vi ha?

60 dagar till EU-valet: Vilket EU vill vi ha?

Vilket EU vill vi ha? Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas?

Frågorna är mer aktuella än någonsin. Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Program:

Inledning: Vilket EU vill vi ha?
Nils Karlson, vd Ratio & Björn Fägersten, chef UI:s Europaprogram

Panel 1 - Handel, fred och säkerhet
Björn Fägersten, UI
Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Diskussion: Abir Al-Sahlani (c), Pär Holmgren (mp), Sara Skyttedal (kd), Tomas Tobé (m)

Panel 2 - Rättsstat, sociala pelaren och federalism
Joakim Nergelius, professor i statsrätt, Örebro Universitet
Nils Karlson, Ratio
Diskussion: Li Bennich-Björkman, Professor vid Uppsala universitet och Göran von Sydow, tillförordnad direktör SIEPS.

Visionen om EU 2029
Hans Dahlgren, EU-minister

Seminariet är ett samarrangemang med Europakommissionen och forskningsinstitutet Ratio, och en uppföljning på forskarantologin Vilket EU vill vi ha? som publicerades inför valet till Europaparlamentet 2014.

Seminariet är fullsatt. Anmälan till väntelistan görs i Ratios anmälningssystem. Frågor om anmälningar hänvisas till Ratio.

Välkommen!

Varukorg

Totalt 0