UI söker praktikanter till vårterminen 2024

UI söker praktikanter till vårterminen 2024

Utrikespolitiska institutet (UI) erbjuder för vårterminen 2024 praktikplatser inom inriktningarna nedan.

Inriktning Asienprogrammet (AP)

UI:s Asienprogram bedriver forskning, analys, fortbildning och informationsspridning om Asien. Programmets tonvikt ligger på Ostasien och Sydasien. Programmet söker en praktikant läser på masternivå och har ett starkt intresse för och grundläggande kunskaper om regionen. Praktikantens intressen bör på något sätt beröra ett eller flera av programmets tre fokusområden: maktrelationer i Asien, normer och demokrati i Asien, och Asiens globala påverkan, särskilt i förhållande till Europa och Sverige. Vi ser gärna sökande med ambition att i framtiden arbeta analytiskt med programmets frågor. Kunskaper i ett asiatiskt språk såväl som studier i statsvetenskap, internationella relationer, ekonomisk historia eller relaterade ämnen är meriterande. Läs mer om programmet här.

Inriktning Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet (MENA) 

UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet inriktat på regionens politik, ekonomi, sociala, kulturella och religiösa förhållanden. Två huvudsakliga områden står i fokus: konfliktlösning och geopolitik samt socio-ekonomisk utveckling i regionen. Programmet fokuserar på de samhälleliga omvandlingarna i MENA-länderna, relationerna mellan Sverige/Europa och länderna i MENA-regionen, samt konflikthantering.

Till vårterminen 2024 söker programmet minst en praktikant som under handledning av programmets programchef och programsamordnare ska arbeta inom ramen för dessa teman. Som praktikant deltar du i att planera och genomföra programverksamhet och ägnar dig åt analys- och skrivarbete. Lär mer om programmet här.

Inriktning Programmet för global politik och säkerhet (GPS) 

Programmet för global politik och säkerhet (GPS) bedriver forskning, analys, fortbildning och informationsspridning om global politik med inriktning mot klimat- och energipolitik, migration, kärnvapen och kärnvapennedrustning samt genus och rättigheter. Inför hösten söker vi en praktikant som har skrivit, håller på att skriva, eller avser att skriva uppsats om något av frågeområdena. Vi ser gärna sökande med en ambition att i framtiden arbeta analytiskt med programmets frågor. Läs mer om programmet här. 

Inriktning Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) 

Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) bedriver policyrelevant forskning, analys och rådgivning om Kinarelaterade ämnen. NKK söker en praktikant med ett starkt intresse för Kina och som har skrivit, håller på att skriva, eller avser att skriva uppsats om landet. God läsförståelse i kinesiska såväl som Kinarelevant kunskap rörande inrikespolitik, utrikespolitik, ekonomi, innovation, teknologi, juridik, klimat, säkerhet, totalförsvar eller forskningssamarbete är meriterande. Läs mer om centrumet här.

Inriktning Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) 

Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) söker en praktikant med ett starkt intresse för regionen. Praktikantens intressen bör på något sätt beröra centrets fokusområden:, utvecklingen i de östliga partnerskapsländerna (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Belarus), rysk utrikespolitik eller mer generella frågor som mänskliga rättigheter, folkrätt, säkerhetspolitik, ekonomisk utveckling. Praktikanten bör därtill ha intresse av EU:s utrikespolitik och studera statsvetenskap, internationella relationer, nationalekonomi, eller liknande. Läs mer om centrumet här. 

Inriktning Europaprogrammet

UI:s Europaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet med inriktning på europeisk politik, Europas samarbetsinstitutioner samt Europas roll i världen. Programmets verksamhet fokuserar på tre teman: europeisk integration och desintegration, europeisk utrikes- och säkerhetspolitik och Europa i den geoekonomiska eran. Till hösten söker programmet en praktikant som under handledning av programmets chef och forskare ska arbeta inom ramen för något eller flera av dessa teman. Det kommer att finnas möjlighet att både arbeta brett med aktuella frågor och att specialisera sig på något delområde. Läs mer om programmets fokusområden här.

Inriktning Kommunikation

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut med uppdrag att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Här spelar kommunikation en nyckelroll. Som praktikant på UI:s kommunikationsavdelning får du sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad under handledning av UI:s kommunikationsansvarige. Där ingår bland annat skapande och publicering av innehåll till våra digitala kanaler, planering och genomförande av publika evenemang, och pressarbete. Vi tycker det är viktigt att du får värdefulla erfarenheter av att arbeta med kommunikation och utrikespolitiska frågor och du har stor möjlighet att vara med och utforma din praktik efter dina kunskaper och intressen.

Sökande 

Den sökande bör ha praktiktermin som en del av sin utbildning eller delta i något arbetsmarknadspolitiskt program. Praktiken är oavlönad och genomförs på svenska. Praktikperioden bör omfatta cirka 20 veckor, med start under höstterminen. Exakt tidsram bestäms mellan praktikanten och Utrikespolitiska institutet.

Ansökan 

Välkommen in med din ansökan senast 1 oktober. Din ansökan ska bestå av: (1) CV; (2) personligt brev; (3) betygsutdrag från universitet. 

Ange i rubrikfältet den inriktning du söker. Skicka en ansökan per inriktning om du söker fler än en inriktning. Ansökan skickas till: research@ui.se 

Frågor kan riktas till forskningssamordnare Jennifer Bergman via e-post: research@ui.se 

Varukorg

Totalt 0