Fyra post doc-tjänster (100%, 2 år)

Fyra post doc-tjänster (100%, 2 år)

Vill du forska vid ett ledande forskningsinstitut med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik och arbeta med dagens mest angelägna internationella frågor? UI anställer fyra post doc-forskare till det Särskilda forskningsprogrammet inom internationell politik (SFP) .

Plats: Utrikespolitiska institutet (UI) Stockholm

Sista ansökningsdag: 10 april 2023

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett av Europas äldsta och mest etablerade forskningsinstitut, grundat 1938. Institutet är politiskt oberoende och producerar information, analys och forskning om internationella frågor.

De sökande som anställs kommer att bedriva sin forskning inom ramen för UI:s tematiska forskningsprogram. Varje anställning finansieras på heltid under två år. De anställda kommer att genomföra sina forskningsprojekt enligt internationell, vetenskaplig standard. De kommer också att delta i, och få stöd av, institutets forskningsmiljö och övriga verksamhet.

De sökande uppmuntras föreslå projekt inom följande områden:

  • Europeisk politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på europeiska och euro-atlantiska säkerhetspolitiska frågor (inom Europaprogrammet).
  • Global politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på geopolitik kopplat till grön omställning (inom Programmet för global politik och säkerhet).
  • Mellanöstern- och Nordafrikapolitik, särskilt men inte uteslutande inriktad på geoekonomisk konkurrens inom regionen (inom Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet).
  • Asiatisk politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på relationer inom den Indo-Pacifiska regionen (inom Asienprogrammet).

Som anställd blir du en del av ett av institutets tematiska program, som presenteras utförligt på ui.se.

Du blir också en del av UI:s Särskilda forskningsprogram inom internationell politik (SFP) som finansieras av Utrikesdepartementet. Programmets syfte är att bredda och fördjupa den svenska kunskapsbasen och på så sätt stärka Sveriges utrikespolitika förmåga. Sökande som är villiga att bedriva sin forskning inom en bredare kontext, genom att medverka i evenemang, nyhetsmedia och dialoger med yrkesverksamma, uppmuntras särskilt att söka dessa tjänster.

Kvalifikationer

Vi söker kandidater med följande kvalifikationer:

  • En doktorsexamen inom ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (t.ex. statsvetenskap, internationella relationer eller andra likande områden). Vi söker framför allt dig som är i början av din akademiska karriär och som avlagt doktorsexamen (eller lämnat in din doktorsavhandling för bedömning) vid tidpunkten för ansökan.
  • God förmåga och stor potential att bedriva högkvalitativ forskning vad gäller relevanta teorier, metoder, och publikationer inom ett av de teman som anges ovan.
  • God analytisk förmåga och erfarenhet av både teoretiskt baserad och policyinriktad forskning, samt god förmåga att muntligt presentera och kommunicera denna.
  • Intresse och erfarenhet av policyinriktad analys och populärvetenskaplig kommunikation.
  • Kunskaper i svenska och om det svenska samhället är en fördel, men inte ett krav.

Vad vi erbjuder

En spännande, internationell och professionell arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Arbetstiderna är flexibla. Du kommer att få möjlighet att arbeta inom en forskargrupp med väldigt motiverade kollegor, och ha din arbetsplats i Stockholm, en av Europas mest dynamiska och framtidsinriktade huvudstäder. Ekonomiskt stöd till konferensdeltagande och medlemskap i professionella sammanslutningar ingår i anställningen, liksom pension och försäkring från både staten och arbetsgivaren. 

Hur du ansöker

Ansökan ska innehålla (1) en avsiktsförklaring, (2) en projektplan på högst 3 sidor, exklusive referenser, och (3) ett CV med kontaktinformation till referenspersoner. Projektplanen bör inkludera projektets syfte, frågeställningar, tidigare forskning, teoretiska angreppssätt, metoder, förväntade resultat och tidsplan. Ansökan skickas till research@ui.se.

Anställningarna är öppna för alla kvalificerade forskare oavsett nationalitet. UI strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och med lika möjligheter för alla.

Sista ansökningsdag: 10 april 2023

Urvalskriterier

Utvärderingen av din ansökan kommer att grundas på ditt CV och den forskningsplan du lämnat in, och stor vikt kommer att läggas vid kvaliteten på det föreslagna forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid dokumenterad forskningsförmåga (publicerade artiklar  i vetenskapliga tidskrifter, forskningssamarbeten, forskningsanslag, etc.). Din expertis och dina publikationer bör vara relevanta för det program eller centrum du söker till. Kvalitetskriterierna för forskningsprojektet omfattar forskningstemats vetenskapliga och praktiska relevans, forskningsdesignens genomförbarhet och stringens, publiceringsplanen och potentiell påverkan. Förmåga att bidra till den akademiska och offentliga debatten och dokumenterad förmåga att samarbeta väl med kollegor och andra forskare är ytterligare kriterier. Sökande som avlagt sin doktorsexamen under de senaste fem åren, mätt från ansökningsdatum, kommer att prioriteras.

Vid den slutliga bedömningen kommer vi också att ta hänsyn till könsfördelningen.

För ytterligare information om tjänsterna, kontakta Jennifer Bergman, forskningskoordinator, jennifer.bergman@ui.se.

Facklig representant för ST är Hedvig Pettersson, hedvig.pettersson@ui.se.

Varukorg

Totalt 0