UI söker programchef för Asienprogrammet

UI söker programchef för Asienprogrammet

Utrikespolitiska institutet (UI) utlyser nu en ledande befattning som chef för Asienprogrammet (50%).

Sista ansökningsdag: 2021-05-16 

Utrikespolitiska institutet (UI) fördjupar och berikar det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör UI genom forskning, analyser, seminarier, konferenser, egna publikationer, medverkande i media, deltagande i internationella nätverk med mera. Mer information om UI hittar du på ui.se/om-ui. 

Inom Asienprogrammet studerapolitiska förhållanden i olika delar av Asien, samt Asiens påverkan på resten av världen – inklusive Europa och Sverige. Geografiskt fokus ligger på Nordöstasien och Sydasien, med ambitionen att stegvis utöka programmets täckning av  Sydöstasien. Programmet studerar även Kinas påverkan i Asien, även om UI:s Kinaforskning i huvudsak bedrivs av Nationellt Kunskapscentrum om Kina.  

Uppdraget

Att vara programchef innebär att leda och utveckla ett av institutets program. Detta inkluderar planering och samordning av forskningsprojekt och analysuppdrag, författande av programspecifika projektansökningar, planering av publika evenemang och samordning av andra utåtriktade aktiviteter inom ramen för programmet. Du deltar i seminarier, media och institutets folkbildande informationsverksamhet. Du har personal- och budgetansvar för programmet. Du fungerar som stöd och arbetsledare för programanknutna forskare, analytiker och assistenter. Som programchef rapporterar du till institutets direktör och ingår i institutets ledningsgrupp, som utifrån UI:s styrelses övergripande ledning, samordnar institutets verksamhet, organisation och ekonomi.  
I tjänsten ingår också att utåt representera UI och specifikt ditt program, exempelvis i kontakter med svenska och utländska myndigheter, organisationer och företag. 

Kvalifikationer

Vi söker företrädesvis dig som är disputerad och gärna docentkompetent forskare, eller som har för uppdraget annan relevant erfarenhet och kompetens, med stark bakgrund inom programmets tema (för mer information om programmets inriktning, se ui.se/forskning/asien). 

Du förväntas ha mycket goda kontakter och nätverk i de samhällen eller sakfrågor som programmet fokuserar på, samt inom relevanta internationella forskar- och expertnätverk. Av betydelse är erfarenhet av ledning, personalansvar, administration, budget- och ekonomiansvar. Du är en samarbetsinriktad och välorganiserad ledare med god förståelse för forskningens roll och villkor. En viktig merit är ledning av analysprojekt, liksom av framgångsrikt författande av projektansökningar. Du har stor erfarenhet av att uttrycka dig i ord, som att publicera vetenskapliga artiklar, gärna i internationelltidskrifter, och/eller andra analytiska verk, publikationer och deltagande i media samt folkbildning. Du har vidare god läggning för, och erfarenhet av, att deltagande i samhällsdebatten inom ditt område. Att kunna andra främmande språk utöver engelska är ytterligare en merit. 

Tjänstens utformning

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Omfattningen av tjänsten är 50 procents arbetstid, vilket innebär närvaro vid institutet i motsvarande omfattning. Tjänsten kan med fördel kombineras med egna forskningsprojekt som förläggs vid UI, då egen forskning inte ingår i tjänsten. 

UI värnar om jämn könsfördelning bland sina anställda. 

Ansökan

Ansökan ska bestå av dels ett personligt brev (max 3 sidor) där du berättar om dig själv, dina meriter, varför du söker, vad du tror du kan tillföra UI, samt när du kan tillträda tjänsten, dels av en fullständig CV, inklusive publikationsförteckning. Ange även tre referenspersoner med kontaktuppgifter. 

Ansökan inklusive bilagor ska slås samman till en pdf-fil som skickas via e-post senast den 16 maj 2021 till  jobbansokan@ui.seAnge ”programchef Asienprogrammet” samt ditt namn i ämnesraden. 

Mer information om tjänsten kan lämnas av UI:s direktör Christer Ahlström  
christer.ahlstrom@ui.se 08-511 768 02.

Facklig företrädare är Ylva Pettersson ylva.pettersson@ui.se 08-511 768 36.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varukorg

Totalt 0