Utrikespolitiska institutet söker fem praktikanter vt2019

Utrikespolitiska institutet söker fem praktikanter vt2019

9 oktober 2018

Inför vårterminen söker Utrikespolitiska institutets fem program varsin praktikant. Se nedan för detaljerad information om respektive praktikplats.

Inriktning Europaprogrammet
UI:s Europaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet med inriktning på europeisk politik, Europas samarbetsinstitutioner samt Europas roll i världen. Under våren kommer programmets verksamhet att fokusera på tre teman: europeisk integration och disintegration (t.ex. aktuella diskussioner kring Brexit, värderingar samt medlemsvillkor), europeisk säkerhet (såväl i det alltmer turbulenta närområden som globalt) och Europas internationella relationer (t.ex. den allt viktigare relationen till Kina).Till våren söker programmet en praktikant som under handledning av programmets chef och forskare ska arbeta inom ramen för dessa teman. Det kommer att finnas möjlighet att både arbeta brett med aktuella frågor och att specialisera sig på något delområde. Kunskap om Brexit är av särskilt intresse under våren.

Inriktning Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet
(In English below)

UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet inriktat på regionens politik, ekonomi och sociala förhållanden. Två huvudsakliga områden står i fokus: Konfliktlösning och geopolitik samt socio-ekonomisk utveckling i regionen. Rent konkret fokuserar programmet på konflikthantering i Persiska viken samt de samhälleliga omvandlingarna i MENA-länderna. Till våren söker programmet en praktikant som under handledning av programmets personal och ledning ska arbeta inom ramen för dessa teman.

The UI's Middle East and North Africa Programme conducts research, analysis and activities focusing on the region's political, economic, and social conditions. Two areas are of particular interest: conflict management and geopolitics, and socio-economic development. More concretely the programme delas with conflict management in the Persian Gulf and societal changes in the MENA-region countries. For spring 2019 the programme is recruiting an intern who, under the supervision of programme staff, will work on these themes.

Inriktning Ryssland och Eurasienprogrammet
UI:s Rysslands- och Eurasienprogram söker en praktikant med ett starkt intresse för regionen. Praktikantens intressen bör på något sätt beröra programmets fokusområden: rysk utrikespolitik, utvecklingen i de östliga partnerskapsländerna (som Ukraina, Belarus och Georgien), eller mer generella frågor som mänskliga rättigheter, folkrätt, säkerhetspolitik eller ekonomisk utveckling. Vi ser gärna sökande med en ambition att i framtiden arbeta med programmets frågor, och som har ett intresse för studier i ämnen som statskunskap, nationalekonomi, juridik och/eller historia.

Inriktning Asienprogrammet
UI:s Asienprogram bedriver forskning, analys, fortbildning och informationsspridning om Asien. Programmets tonvikt har traditionellt legat på Östasien, men arbetet mot Sydasien är under uppbyggnad. Programmet söker en praktikant som har ett starkt intresse för och som gärna har skrivit, håller på att skriva, eller avser att skriva uppsats om regionen. Praktikantens intressen bör på något sätt beröra ett eller flera av programmets tre fokusområden: maktrelationer i Asien, Asiens globala påverkan, samt normer och demokrati i Asien. Vi ser gärna sökande med ambition att i framtiden arbeta analytiskt med programmets frågor. Kunskaper i ett asiatiskt språk såväl som studier i statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktvetenskap, säkerhetspolitik, historia, internationell politisk ekonomi eller relaterade ämnen är meriterande. Därtill ses ett intresse för webb och kommunikation som positivt.

Inriktning Programmet för global politik och säkerhet
Programmet för global politik och säkerhet (GPS) bedriver forskning, analys, fortbildning och informationsspridning om global politik med inriktning mot tre teman: klimat och energi: samarbeten och säkerhetsrisker; gränser, territorier och mobilitet; samt demokratins utmaningar. Till våren söker programmet en praktikant som har intresse för och kunskap om studiet av global styrning (governance). Inom ramen för detta tema söks i första hand en praktikant som har intresse för frågeområdet global miljö- och energistyrning. Sökande kan med fördel ha skrivit eller planera att skriva uppsats med inriktning mot detta tema.

Sökande
Den sökande bör befinna sig i slutskedet av sina studier eller delta i något arbetsmarknadspolitiskt program. Praktiken är oavlönad. Praktikperioden bör omfatta
cirka 20 veckor, med start i mitten av januari. Exakt tidsram bestäms mellan praktikanten
och Utrikespolitiska institutet.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 19 oktober. Din ansökan ska bestå av: (1) CV; (2) personligt brev; (3) betygsutdrag från universitet. För sökande till inriktningen Asien, bifoga eventuella uppsatser, uppsatsidéer, och/eller publikationer.
Ansökan skickas till: research@ui.se

Ange i rubrikfältet den inriktning du söker.

Frågor kan riktas till forskningssamordnare Anna-Karin Jonsson via e-post:
anna-karin.jonsson@ui.se

 

 

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Utrikespolitiska institutets uppdrag är att fördjupa och berika det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor.

Varukorg

Totalt 0