Utrikespolitiska institutet (UI) söker två programchefer

Utrikespolitiska institutet (UI) söker två programchefer

18 april 2018

Utrikespolitiska institutet (UI) utlyser nu två ledande befattningar: en chef för Asienprogrammet (50%) och en chef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet (50%). Ansök senast 16 maj!

Sista ansökningsdag: 2018-05-16

Utrikespolitiska institutet (UI) fördjupar och berikar det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör UI genom forskning, analyser, seminarier, konferenser, egna publikationer, medverkande i media, deltagande i internationella nätverk med mera. Mer information om UI hittar du på www.ui.se.

Programchefer, 50%

Utrikespolitiska institutet utlyser nu två ledande befattningar.

1. Chef för Asienprogrammet (50%) 2. Chef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet (50%)

Asienprogrammet bedriver forskning och informationsverksamhet med fokus på maktrelationer; Asiens globala påverkan; normer och demokrati. Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet  bedriver forskning och informationsverksamhet med fokus på Syrien och Israel-Palestina; de samhälleliga omvandlingarna och Medelhavsregionen; maktspelen kring Persiska viken och Röda Havet.

Uppdraget
Att vara programchef innebär att du leder och utvecklar ett av institutets program. Detta inkluderar planering och samordning av forskningsprojekt och analysuppdrag, författande av programspecifika projektansökningar, planering av publika evenemang och samordning av andra utåtriktade aktiviteter inom ramen för programmet. Du deltar i seminarier, media och institutets folkbildande informationsverksamhet. Du har personal- och budgetansvar för programmet. Du fungerar som stöd och arbetsledare för programanknutna forskare, analytiker och assistenter. Som programchef rapporterar du till institutets direktör och ingår i institutets ledningsgrupp, som utifrån UI:s styrelses övergripande ledning, samordnar institutets verksamhet, organisation och ekonomi. I tjänsten ingår också att utåt representera UI och specifikt ditt program, t.ex. i kontakter med svenska och utländska myndigheter, organisationer och företag.

Kvalifikationer
Till de utlysta programchefstjänsterna söker vi företrädesvis disputerade och gärna docentkompetenta forskare, eller med för anställningsuppdraget annan relevant erfarenhet och kompetens, med stark bakgrund inom det sökta programmets tema (för mer information om programmens inriktning, se information på hemsidan på www.ui.se). Du förväntas ha mycket goda kontakter och nätverk i de samhällen eller sakfrågor som programmet fokuserar på, samt inom relevanta internationella forskar- och expertnätverk. Av betydelse är erfarenhet av ledning, personalansvar, administration, budget- och ekonomiansvar. Du är en samarbetsinriktad och välorganiserad ledare med god förståelse för forskningens roll och villkor. En viktig merit är ledning av analysprojekt, liksom av framgångsrikt författande av projektansökningar. Du har stor erfarenhet av att uttrycka dig i ord, som att publicera vetenskapliga artiklar, gärna i internationell tidskrifter, och/eller andra analytiska verk, publikationer och deltagande i media samt folkbildning. Du har vidare god läggning för och erfarenhet av att deltagande i samhällsdebatten inom relevant område. Att kunna språk utöver engelska är en ytterligare merit.

Tjänsternas utformning
Tjänsterna är tillsvidaretjänster med 6 månaders provanställning. Omfattningen av varje tjänst är 50 procents arbetstid, vilket innebär fysisk närvaro vid institutet i motsvarande omfattning. Tjänsterna kan med fördel kombineras med egna forskningsprojekt som förläggs till UI, då egen forskning inte ingår i tjänsterna.

Utrikespolitiska institutet (UI) värnar om jämn könsfördelning bland sina anställda.

Ansökan
Ansökan ska bestå av dels ett brev (max 3 sidor) där du berättar om dig själv, dina meriter, varför du söker, vad du tror du kan tillföra UI samt när du kan tillträda tjänsten, dels en fullständig CV inklusive publikationsförteckning. Ange även tre referenspersoner med kontaktuppgifter.

Ansökan inklusive bilagor e-postas senast 16 maj 2018 till: jobbansokan@ui.se
Ange i ämnesraden vilken befattning du söker samt ditt namn.

Mer information om tjänsterna kan lämnas av UI:s direktör Mats Karlsson 08-511 768 02 eller mats.karlsson@ui.se.

Facklig företrädare är Anna-Karin Jonsson, anna-karin.jonsson@ui.se, 08 511 768 60.

Vi undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varukorg

Totalt 0