Sommartider på UI

UI har sommarstängt från 5 juli till och med 8 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

Ny direktör vid Utrikespolitiska institutet

Ny direktör vid Utrikespolitiska institutet

10 september 2018

Styrelsen vid Utrikespolitiska institutet (UI) har glädjen att meddela att Christer Ahlström har rekryterats som ny direktör för institutet.

Ahlström är juris doktor och docent i internationell rätt vid Uppsala Universitet. Han är sedan år 2013 generaldirektör och myndighetschef vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Han har tidigare varit verksam inom utrikesförvaltningen, närmast som departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning (UD NIS). Före det har Ahlström bland annat tjänstgjort som ambassadråd i Haag med ansvar för frågor rörande konventionen mot kemiska vapen (CWC), samt biträdande direktör vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Under ett par år på 1990-talet deltog Ahlström i det Särskilda forskningsprogrammet (SFP) vid UI.

”Christer Ahlström tillför UI breda kunskaper av för UI viktiga områden. Han har både forskat och verkat inom den praktiska utrikespolitiken kring folkrätt och nedrustning. Han har också erfarenhet av såväl UI, som SIPRI och UD centralt, och därtill med framgång lett en myndighet som huvudsakligen arbetar med utrikespolitisk analys. Detta gör att han har de bästa förutsättningar att föra vidare utvecklingen av UI” säger styrelseordföranden Michael Sohlman.

Christer Ahlström tillträder befattningen den 1 november 2018.

Varukorg

Totalt 0