Inga praktikanter VT2021

Tyvärr har vi inte kapacitet att ta emot praktikanter vårterminen 2021, med anledning av pandemin. Vi ser fram emot att välkomna nya praktikanter längre fram!

Ny direktör vid Utrikespolitiska institutet

Ny direktör vid Utrikespolitiska institutet

10 september 2018

Styrelsen vid Utrikespolitiska institutet (UI) har glädjen att meddela att Christer Ahlström har rekryterats som ny direktör för institutet.

Ahlström är juris doktor och docent i internationell rätt vid Uppsala Universitet. Han är sedan år 2013 generaldirektör och myndighetschef vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Han har tidigare varit verksam inom utrikesförvaltningen, närmast som departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning (UD NIS). Före det har Ahlström bland annat tjänstgjort som ambassadråd i Haag med ansvar för frågor rörande konventionen mot kemiska vapen (CWC), samt biträdande direktör vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Under ett par år på 1990-talet deltog Ahlström i det Särskilda forskningsprogrammet (SFP) vid UI.

”Christer Ahlström tillför UI breda kunskaper av för UI viktiga områden. Han har både forskat och verkat inom den praktiska utrikespolitiken kring folkrätt och nedrustning. Han har också erfarenhet av såväl UI, som SIPRI och UD centralt, och därtill med framgång lett en myndighet som huvudsakligen arbetar med utrikespolitisk analys. Detta gör att han har de bästa förutsättningar att föra vidare utvecklingen av UI” säger styrelseordföranden Michael Sohlman.

Christer Ahlström tillträder befattningen den 1 november 2018.

Varukorg

Totalt 0