Elever på Franska Skolan har undersökt ungas syn på klimatkrisen

Elever på Franska Skolan har undersökt ungas syn på klimatkrisen

Den 4 december arrangerade Utrikespolitiska institutet seminariet "Från ångest till kraft – unga som aktörer i klimatarbetet". Innan seminariet lät elever från Franska Skolan dela ut enkäter till unga deltagare vid seminariet som resulterat i en rapport där de undersökt ungas kunskap, attityd och beteende gentemot klimatkrisen.

I förra veckan möttes världens ledare i Katowice, Polen för COP24 med  ambitionen att fastställa reglerna för implementeringen av Parisavtalet. I samband med detta höll Utrikespolitiska institutet seminariet "Från ångest till kraft – unga som aktörer i klimatarbetet" där ett antal elever från Franska Skolan delade ut en enkät som nu har resulterat i en rapport.

Rapporten ämnade undersöka om ungdomar har tillräckligt med kunskap, attityd och beteende för att kunna, och vilja, bidra till den förändring som krävs för att bromsa klimatförändringarna.

Rapporten baseras på en enkätundersökning där de undersökt två grupper, en grupp  av gymnasieelever i årskurs 2 vid Franska Skolan (Grupp A) samt en grupp unga deltagare vid seminariet som arrangerades vid Utrikespolitiska institutet (Grupp B). Syftet var att undersöka skillnanden i kunskap, attityd och beteende mellan de två olika grupperna. 

Rapporten kom bland annat fram till att kunskapsnivån hos de olika grupperna ligger på ungefär samma nivå men att attityden gentemot klimatkrisen skiljer sig åt mellan grupperna, då klimatkrisen anses vara det absolut mest akuta problemet som människan står inför enligt Grupp B, medan Grupp A har ett något mer spritt resultat. 

Rapporten visade även på att alla i undersökningen har en grundläggande kunskap om klimathotet och att det kan ha varit det som lett till  beteendeförändringar, vad gäller ändrade vanor på individnivå. De menar att för att få till en förändring räcker det inte med att informera utan man måste även motivera. Undersökningen visade på att attitydförändringar verkar driva både en beteendeförändring samt att få individer att ställa hårdare krav på att politikerna prioriterar klimathotet.

Rapporten skrevs av Sonja Hägglund, Rove Wierup, Pernilla Runfelt,
Natasha Seghir och Wilma Svanberg.

Varukorg

Totalt 0