Utrikespolitiska institutet söker tre praktikanter vt2018

Utrikespolitiska institutet söker tre praktikanter vt2018

6 oktober 2017

Inför vårterminen söker tre av Utrikespolitiska institutets program varsin praktikant. Se nedan för detaljerad information om respektive praktikplats.


Inriktning Europaprogrammet
UI:s Europaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet med inriktning på europeisk politik, Europas roll i världen och svensk europapolitik. Under våren kommer programmets verksamhet att fokusera på tre teman: europeisk integration och desintegration, Europeisk säkerhet samt Europas internationella och transatlantiska relationer.

Till våren söker programmet en praktikant som under handledning av programmets chef
och forskare ska arbeta inom ramen för dessa teman/något av dessa teman. Det kommer
att finnas möjlighet att både arbeta brett med aktuella frågor och att specialisera sig på
något delområde.

Inriktning Ryssland och Eurasienprogrammet
UI:s Ryssland och Eurasienprogram söker en praktikant för att arbeta med frågor kring
rysk utrikespolitik, med utgångspunkt om man så önskar i pågående konflikter (Ukraina, Syrien) eller historiska sådana (exempelvis Afghanistan, Tjetjenien, Georgien). Inom
ramarna för projektet är det möjligt att även studera utrikes- och säkerhetspolitik i bredare
bemärkelse, som konflikt om territorium (exempelvis Arktis), informationskrigsföring,
IT, terrorism, korruption, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och/eller
sanktionsregimer.

Inriktning Asienprogrammet
Utrikespolitiska institutets Asienprogram bedriver forskning, analys, fortbildning och
informationsspridning om Asien. Programmet söker en praktikant som har ett starkt
intresse för och som gärna har skrivit, håller på att skriva, eller avser att skriva uppsats om
regionen. Praktikantens intressen bör på något sätt beröra ett eller flera av programmets
tre fokusområden: Maktrelationer i Asien, Asiens globala påverkan, och Normer och
demokrati i Asien (se hemsidan för mer information). Vi ser gärna sökande med ambition att i framtiden arbeta analytiskt med programmets frågor. Kunskaper i ett asiatiskt språk
såväl som studier i statsvetenskap, internationella relationer, freds-och konfliktvetenskap,
säkerhetspolitik, international politisk ekonomi eller relaterade ämnen är meriterande. Därtill ses ett intresse för webb och kommunikation som positivt.

Sökande
Den sökande bör befinna sig i slutskedet av sina studier eller delta i något arbetsmarknadspolitiskt program. Praktiken är oavlönad. Praktikperioden bör omfatta
cirka 20 veckor, med start i mitten av januari. Exakt tidsram bestäms mellan praktikanten
och Utrikespolitiska institutet.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 22 oktober. Din ansökan ska bestå av: (1) CV; (2)
personligt brev; (3) betygsutdrag från universitet. För sökande till inriktningen Asien,
bifoga eventuella uppsatser, uppsatsidéer, och/eller publikationer.
Ansökan skickas till: research@ui.se

Ange i rubrikfältet vilken inriktning du söker.

Frågor kan riktas till forskningssamordnare Aras Lindh via e-post:
aras.lindh@ui.se

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och
information om utrikespolitiska frågor. Utrikespolitiska institutets uppdrag är att fördjupa
och berika det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga
kunskapen om utrikespolitiska frågor.

Varukorg

Totalt 0