Ny studie – om hur Sendairamverket fungerar i praktiken

Ny studie – om hur Sendairamverket fungerar i praktiken

6 november 2017

Gunilla Reischl, programchef för UI:s program Global politik och säkerhet har tillsammans med Amanda Haraldsson, forskningsassistent, författat studien 'The Sendai Framework – Swedish Disaster Risk Reduction Governance' på uppdrag av MSB.

Under 2017 gav Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) i uppdrag åt Utrikespolitiska institutets att genomföra en studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets målsättningar i god styrning. I bred bemärkelse är studien avsedd att bidra till stöd för Sveriges arbete med att implementera ramverket. Underlag till studien är intervjuer med svenska aktörer som arbetar med katastrofriskreducering.

2015 antogs Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030 vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan. Tidigare fanns Hyogo Framework for Action 2005-2015, och Sendairamverket är en efterföljare till detta. Sendairamverket har sju globala mål (vad som ska uppnås) och fyra prioriteringar (metoder som ska användas för att uppnå målen). Sendairamverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer.

Läs en sammanfattning av rapporten här 

Varukorg

Totalt 0