Nytt forskningsanslag till Fredens minnespolitik

Nytt forskningsanslag till Fredens minnespolitik

27 oktober 2016

Johanna Mannergren Selimovic, seniorforskare vid UI:s program Global Politik och Säkerhet, har fått 6,7 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka hur minnespolitik efter krig påverkar möjligheterna att bygga hållbar fred. Övriga medlemmar i projektet är Susanne Buckley-Zistel vid Marburg universität, Stefanie Kappler vid Durham University och Annika Björkdahl, Lunds universitet.

Bidrar minnespolitik till hållbar fred?
Efter krig och konflikt görs stora ansträngningar för att minnas händelserna under kriget. Museer och monument byggs, olika ceremonier och minnesdagar anordnas - målet sägs ofta vara att högtidlighålla offren och se till att inte historien upprepar sig. Men vi vet väldigt litet om huruvida denna minnespolitik bidrar till hållbar fred. Snarare tycks det uppstå många konflikter runt just detta vad man ska komma ihåg och vad man ska ”glömma”, speciellt efter inbördeskrig där förövare och offer åter lever sida vid sida. Ofta råder motsatta uppfattningar om vad som egentligen hände och vem som bär skulden.

Studera minnespolitik
Detta är utgångspunkten för det nya projektet som ska studera minnespolitiken i fyra postkonflikt-länder: Bosnien-Hercegovina, Cypern, Rwanda och Sydafrika. I varje land undersöks hur erfarenheterna från det såriga förflutna hanteras och huruvida minnespolitiken bidrar till att söndra freden eller bygga freden. Vidare analyseras speciella minnesplatser som museer och monument. Arbetet kartlägger vilka aktörer som engagerar sig i minnespolitik, till exempel organisationer för överlevande, politiker, museiledningar, internationella biståndsgivare och turist-företag, och samlas in deras narrativ. Genom att delta i olika sammankomster, ceremonier och andra minnesrelaterade händelser, kan olika berättelser identifieras som skapas på t ex museer. Genom en jämförande analys söks svar på frågan hur och varför denna politik påverkar byggandet av varaktig och djup fred.

Johanna Mannergren Selimovic har även fått forskningspengar för ett projekt om konfliktförebyggande i utsatta städer. Det femåriga projektet som leds av Annika Björkdahl på Lunds universitet har belönats med knappt tio miljoner kronor från FORMAS. Läs mer om projektet här.

 

Varukorg

Totalt 0