Om Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

Utrikespolitiska institutets uppdrag är att fördjupa och berika det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör institutet genom forskning, evenemang och medverkan i media. Med egna publikationer, UI-bloggen, deltagande i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI till spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder.

Institutets sakkunniga inkluderar både forskare och redaktörer med utrikespolitisk kompetens. UI:s perspektiv är brett, men fokus ligger på internationella frågor med särskild betydelse för Sverige. Forskningen inom institutet baseras på självständig vetenskaplig analys. Uttalanden, rapporter eller policydokument producerade av forskare och experter är alltså deras egna. UI som oberoende organisation tar inte ställning i sakfrågor. UI:s övriga publikationer produceras av en publicistiskt fristående redaktion.

UI har en bred finansieringsbas. Verksamheten finansieras av forskningsanslag, intäkter från försäljning av publikationer samt från evenemangsverksamheten. Utöver det kommer drygt en tredjedel av intäkterna från statliga anslag.

UI är tillsammans med Försvarshögskolan ansvarig för Anna Lindh-biblioteket – Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. UI är en ideell förening grundad 1938. Huvudman är Utrikespolitiska samfundet.

Årsredovisning 2015, Utrikespolitiska institutet

Riktlinjer för samarbeten mellan Utrikespolitiska institutet och företag


Mer om UI:
2013 fyllde UI 75 år. Till 75-årsfirandet skrevs en bok om UI:s första 75 år. Nu kan du ladda ner den i pdf-format.