Forskning

Forskning är en hörnsten i UI:s verksamhet. Institutets forskning handlar om utrikespolitik, försvar och säkerhet, demokrati och utveckling, styrning (governance) samt globalisering och informationssamhället.

Vår forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, samt en tydlig samhällsrelevans.  Fokus ligger på frågor av betydelse för Sverige och för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten.

Forskningen vid UI håller mycket hög vetenskaplig kvalitet. UI:s forskare publicerar sig framgångsrikt i vetenskapliga sammanhang och erhåller externa forskningsmedel. I den vetenskapliga kvaliteten ligger också grunden för forskningens samhällsrelevans. Att upprätthålla kvalitet och samhällsrelevans kräver kontinuerlig utveckling av samarbete dels med forskare och analytiker vid andra institut, universitet och högskolor, dels med organisationer, beslutsfattare, myndigheter och företag – i såväl Sverige som i övriga världen.

Forskningen vid UI bedrivs i projekt som samtidigt ingår i geografiska program och programövergripande teman. Genom de geografiska programmen bygger vi upp en långsiktig empirisk, kulturell och språklig kompetens. Genom våra programövergripande teman utvecklar vi kompetens kring specifika sakfrågor, processer och problem, oavsett vilka delar av världen som berörs. Vi har också projekt som spänner över flera världsdelar och teman, exempelvis om internet och demokrati samt om säkerhet och utveckling.

 

Vid UI finns också Särskilda forskningsprogrammet.


Tips: Lyssna på UI Podden där UI:s Stefan Borg samtalar med andra forskare på UI om deras forskargärningar. Där kan du höra dem reflektera över såväl återkommande teman som förändring i sin forskning.

L Jonsson small

Lena Jonson är forskare vid UI sedan 1988 och är idag associerad forskare vid UI:s Ryssland- och Eurasienprogram.
Här kan du höra henne berätta om forskning, Ryssland, Putin och konst.

Lyssna i  UI Podden.


GunnarS_hr_litenGunnar Sjöstedt är tidigare forskningschef vid UI och för närvarande associerad forskare.

Här kan du höra honom berätta om forskning, förhandlingar om klimatförändringarna, kopplingen mellan frihandel och fred samt företags roll i fredsprocesser.


Lyssna i UI Podden.


 

Forskning