Personalsidor / Gunnar Sjöstedt


Tillbaka till personallistan...

Gunnar Sjöstedt, Associerad forskare

Gunnar Sjöstedt är tidigare forskningschef vid UI och för närvarande associerad forskare. Hans aktuella forskningsaktiviteter är koncentrerade till tre områden: förhandlingar om klimatförändringarna, kopplingen mellan frihandel och fred samt företags roll i fredsprocesser.

Gunnar Sjöstedts forskning har rört europeisk integration, utrikespolitiskt beslutfattande, dynamiken i internationella regimer, ekonomisk säkerhet, psykologisk krigföring, systemanalys och internationella förhandlingar. Under 20 år var han medlem av the Program on International Negotiation (PIN) vid the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). I den egenskapen var han redaktör eller medredaktör till ett antal internationellt publicerade böcker rörande olika aspekter av multilaterala förhandlingar. Gunnar Sjöstedt hur utfört konsuttuppdrag åt departement och myndigheter som arbetar med utrikespolitik och nationell säkerhet.

Kontaktinformation
gunnar.sjostedt@ui.se
tel +46-8-511 768 37


gunnar amLyssna på UI Podden, där Stefan Borg med UI:s forskare om deras forskargärningar, och forskarna reflekterar över såväl återkommande tema som förändring i sin forskning.

Gunnar Sjöstedt i UI podden om förhandlingar om klimatförändringarna, kopplingen mellan frihandel och fred, samt företags roll i fredsprocesser.