Intranätet

UI består idag av 40-50 medarbetare – forskare, journalister/redaktörer och administrativ personal. Utöver en kärna av fast personal finns ett antal doktorander, projektanställda och praktikanter på institutet.

Nedan loggar du in på de interna sidorna med information om och för de anställda.
En lösning som inte kommer att kräva inloggning för UIs anställda till de interna sidorna kommer att skapas.