Utrikespolitiska institutet söker fem praktikanter till ht2017

2017-03-14

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Utrikespolitiska institutets uppdrag är att fördjupa och berika det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor.

Inför höstterminen söker Utrikespolitiska institutets alla program varsin praktikant. Se nedan för detaljerad information om respektive praktikplats.

Inriktning Europaprogrammet

UI:s Europaprogram bedriver forskning, analys och programverksamhet med inriktning på europeisk politik, Europas samarbetsinstitutioner samt Europas roll i världen. Under hösten kommer programmets verksamhet att fokusera på tre teman: europeisk integration och disintegration (t.ex. aktuella diskussioner kring Brexit, migration, ekonomisk politik, värderingar samt medlemsvillkor), europeisk säkerhet (såväl i det alltmer turbulenta närområden som globalt) och Europas internationella och transatlantiska relationer (t.ex. de institutionella länkarna mellan USA och Europa såsom NATO).

Till hösten söker programmet en praktikant som under handledning av programmets chef och forskare ska arbeta inom ramen för dessa teman. Det kommer att finnas möjlighet att både arbeta brett med aktuella frågor och att specialisera sig på något delområde.

Inriktning Ryssland och Eurasienprogrammet

Ryssland är till ytan världens största land, med gränser mot 16 separata stater. Ryssland är också ett land med en svag eller obefintlig historisk tradition av demokrati. Kombinationen av många grannländer och auktoritärt statsskick ökar sannolikheten för konflikt. UI:s Ryssland och Eurasienprogram söker en praktikant för att inom ramarna för ovan nämnda områden studera hur Ryssland agerar säkerhetspolitiskt, med utgångspunkt om man så önskar i pågående konflikter (Ukraina, Syrien) eller historiska sådana (exempelvis Afghanistan, Tjetjenien, Georgien). Inom ramarna för projektet är det möjligt att även studera säkerhetspolitik i bredare bemärkelse, som konflikt om territorium (exempelvis Arktis), informationskrigsföring, IT, terrorism, och/eller sanktionsregimer.

Inriktning Asienprogrammet

Asienprogrammet söker en praktikant med ett starkt intresse för ett eller flera av programmens fokusområden: 1) maktrelationer i Asien; 2) Asiens globala påverkan; och 3) normer och demokrati i Asien. Se programmets hemsida för mer detaljerad information om programmets verksamhet. Den geografiska tonvikten för verksamheten ligger på Östasien, men även kandidater med kunskap om Sydasien kan komma i fråga. Programmet ser gärna sökande med ambition att i framtiden arbeta analytiskt med frågor kopplade till Asien. Kunskaper i ett asiatiskt språk är meriterande.

 Inriktning Global politik och säkerhet

Programmet för global politik och säkerhet (GPS) undersöker hur människor och samhällen blir alltmer sammankopplade och beroende av varandra. Beroendet är gränsöverskridande och ofta globalt. Det reser nya frågor om staters, samhällens och icke-statliga aktörers makt, samarbete och beslutsfattande inom regionala och transnationella institutioner och ramverk. Mot denna bakgrund studerar vi energi- miljö- och klimatfrågor, transnationell säkerhet, cybersäkerhet, världsekonomi och utveckling i det Globala Syd i en tid av pågående maktförskjutning från ”väst” till ”öst” och ”syd”. Till våren söker programmet en praktikant som har starkt intresse för och kunskap om studiet av global styrning (governance).

Inriktning Mellanöstern och Nordafrika programmet

I Mellanöstern och Nordafrika (MENA) uppstod de allra tidigaste mänskliga civilisationerna och regionen har sen dess spelat en central roll i världshistorien och har fortsatt stor geopolitisk och ekonomisk påverkan. Området domineras av auktoritära styren och låg politisk frihet och flera av samtidens mest uppmärksammade konflikter utspelar sig i regionen med stor regional och internationell påverkan. UI:s Mellanöstern och Nordafrika program bedriver forskning, analys och programverksamhet inriktat på regionens politik, ekonomi och sociala förhållanden. Två huvudsakliga områden står i fokus: Konflikt och geopolitik samt social transformation i regionen. Rent konkret fokuserar programmet på den politiska utvecklingen kring Syrien- och Mellanösternkonflikterna samt de samhälleliga omvandlingarna i MENA-länderna inklusive integrationen mellan Europa och Medelhavsregionen. Till hösten söker programmet en praktikant som under handledning av programmets personal och ledning ska arbeta inom ramen för dessa teman.

Sökande

Den sökande bör befinna sig i slutskedet av sina studier eller delta i något arbetsmarknadspolitiskt program. Praktiken är oavlönad. Praktikperioden bör omfatta cirka 20 veckor, med start i slutet av augusti. Exakt tidsram bestäms mellan praktikanten och Utrikespolitiska institutet.

Ansökan

Välkommen in med din ansökan senast 4 april. Din ansökan ska bestå av: (1) CV; (2) personligt brev; (3) betygsutdrag från universitet. Bifoga eventuella uppsatser, uppsatsidéer, och/eller relevanta publikationer.

Ansökan skickas till research@ui.se. Ange i rubrikfältet vilken inriktning du söker.

Frågor kan riktas till forskningssamordnare Aras Lindh via e-post: aras.lindh@ui.se.

Bli medlem i UI. Klicka här!