Tema: Klimathotet

2016-11-03

Här hittar du länkar till tidskrifter, artiklar och seminarier som alla på olika sätt belyser klimatfrågan.

Titta på Youtube:

2016-04-07: Utmaningar och möjligheter i Arktis, del 1

2016-04-07: Utmaningar och möjligheter i Arktis, del 2

2016-04-14: Gymnasiedag: Klimatfrågan efter Parismötet

2015-12-01: The right to be cold - Fighting for inuit rights

2015-10-20: Klimat och utveckling: Global maktförskjutning?

2015-10-06: Gymnasiedag: Inför klimatförhandlingarna i Paris

Läs mer på temat klimathot:

Varning för förenklade förklaringar till Syriens krig
Analys i Utrikesmagasinet skriven av Anders Jägerskog. En mödosamt framförhandlad vapenvila i Syrien har kollapsat med nya ohyggliga följder för civila i landet. Publicerad 25 September 2016.

Afrikas befolkning växer så det knakar
Artikel i ETC skriven av Dage Ankersen, där UI:s direktör Mats Karlsson kommenterar. 1950 stod Afrika för 9 procent av världens befolkning. 2010 var andelen 25 procent och till 2100 räknar man med att 39 procent av världens befolkning är afrikaner. Publicerad den 24 maj 2016.

Fyra klimatexperter: Mycket arbete återstår
Intervju med UI:s Gunilla Reischl på DN:s hemsida. Världens första globala klimatmål är i sig en framgång - dock återstår mycket arbete för att i praktiken ta sig dit. Publicerad 12 december 2015.

Frågor och svar om klimatmötet.
Intervju med UI:s Gunilla Reischl på DN:s hemsida. Frågor och svar om klimatmötet i Paris. Publicerad 5 december 2015.

Fotavtrycken som hotar det nya klimatavtalet.
Intervju med UI:s Gunilla Reischl på DN:s hemsida. Klimatmötet i Paris lyfter känsliga frågor kring hur ansvaret ska fördelas mellan världens länder. Publicerad 29 oktober 2015.

Försäkrad mot katastrof
Analys i Utrikesmagasinet skriven av Owen Barder och Theodore Talbot. Den 13 mars 2015 drabbades Vanu­atu av en av de värsta naturkatastroferna i manna­minne. Cyklonen Pam drog in över några av de mest befolkade öarna i Stillahavs­nationen. Publicerad den 25 maj 2015.

Beställ i butiken på ui.se: Världspolitikens Dagsfrågor nr 7-8 2015: Maktskifte i klimatpolitiken? Nya roller för länderna i syd

UI:s klimatexpert: 
Gunilla Reischl är forskare vid UI och ansvarig för UI-programmet Global politik och säkerhet.
I sin forskning fokuserar hon GunillaR1_hr_litenpå globala styrningsfrågor och internationella institutioner, främst inom miljö- och energiområdena.Hon har även studerat miljöförändringar och säkerhet, handelspolitik och miljöfrågor samt klimatförhandlingarna. I ett pågående forskningsprojekt studerar hon internationella organisationers roll i global energipolitik.

En del av de här seminarierna och skrifterna har finansierats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen. Ansvaret för innehållet är UI:s.Bli medlem i UI. Klicka här!