Om artikeln i Journal of Strategic Studies, ett förtydligande av Martin Kragh

2017-01-18

Tidigare i år publicerades i facktidskriften Journal of Strategic Studies artikeln Russia’s Strategy for Influence through Public Diplomacy and Active Measures: the Swedish case, författad av mig och min tidigare praktikant vid Utrikespolitiska intitutet (UI), Sebastian Åsberg. Artikeln har väckt olika reaktioner.

Vi har fått synpunkter på metod och teori. Vi välkomnar dessa perspektiv, och hoppas kunna bemöta dem i mer detalj framgent. Samhällsvetenskapen har i dag många grenar, och där finns olika begreppsapparater och tillvägagångssätt som utvecklats över tid. I vår artikel förhåller vi oss främst till den statsvetenskapliga och säkerhetspolitiska forskningen om Ryssland och tidigare Sovjetunionen. Delvis kan olika perspektiv sålunda förklaras av att forskare har olika utgångspunkter, och vår artikel är tydlig i att hänvisa till relevanta referenser inom vårt fält.

Vi har försökt belysa ett forskningsämne som varit omdiskuterat men lite studerat under de senaste åren. Ifall fler studier kan komplettera eller revidera våra slutsatser är detta något vi välkomnar. Ingen forskningsartikel är någonsin sista ordet, utan del av en kontinuerlig diskussion.

Två stycken i artikeln kommer att revideras med anledning av den diskussion som förts den senaste veckan.

Ett stycke om debatten om värdlandsavtalet med Nato innehöll en felaktig formulering. Den diskussion som förs i Sverige om relationen till Nato är mycket viktig, och inte under några omständigheter vill vi attribuera kritiska synpunkter till desinformation.

Det andra stycket, som handlar om Aftonbladet Kultur, kommer även det att förtydligas, inklusive för att tydliggöra att det inte är min uppfattning att Aftonbladet medvetet agerat för att sprida desinformation.

Ändringarna i artikeln kommer att införas i Journal of Strategic Studies så snart som möjligt, och sker i samråd med tidskriftens chefredaktör.

Martin Kragh
Rysslands- och Eurasienprogrammet, Utrikespolitiska institutet (UI)Bli medlem i UI. Klicka här!