Asien

Samtidigt som Asiens globala betydelse ökar, fortsätter regionens interna relationer att vara ansträngda. Även om många sätter sitt hopp till att en fördjupad ekonomisk integration ska bidra till fred och säkerhet, så kvarstår starka spänningar, olösta problem och obesvarade historiska frågor. Kraften i motsättningarna multipliceras ofta av nationalistiska stämningar.

Under senare tid har osäkerhet i och kring regionen framförallt haft sin upprinnelse i frågan hur ett framväxande Kina ska agera internationellt och hur omvärlden ska hantera det allt mäktigare land som nu reser sig. Dessa frågor är särskilt akuta för Japan och andra östasiatiska länder. Regionala frågor av stor betydelse inkluderar även en delad Koreahalvö; ett Taiwan med periodvisa självständighetsambitioner;ett pånyttfött amerikanskt engagemang och en framväxande sydöstasiatisk region inom ramen för ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

UI:s Asienprogram bedriver ledande grundforskning om Asiens politik, inbördes relationer och globala roll. Denna forskning är nästan uteslutande externt finansierad, av bland andra Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Utöver en omfattande vetenskaplig produktion arbetar programmets forskare aktivt med att popularisera och sprida sina forskningsresultat till beslutsfattare och en bred allmänhet, i Sverige och internationellt.

Tillsammans med Japaninstitutet på Handelshögskolan och Institutionen för orientaliska språk på Stockholms universitet har programmet sedan 2009 arrangerat månatliga seminarier inom ramen för serien Stockholm Seminar on Japan. Programmet arrangerar också andra typer av seminarier, konferenser och workshops, och bjuder in gästforskare från Asien.

UI:s Asienprogram består av: 

Björn Jerdén (Programchef)
Anna-Karin Jonsson (Programsamordnare)

Emma Björnehed 

Pia Daleke

Johan Englund

Karl Gustafsson

Linus Hagström

Martina Johannesson

Johan Lagerkvist

Wrenn Yennie Lindgren

Börje Ljunggren

Nicola Nymalm

Astrid Nordin

Tim Rühlig

Gustav Sundqvist

Oliver Turner

Mikael Weissmann

Stephanie Winkler
Anna-Karin Jonsson