Global politik och säkerhet

Forskningen inom programmet söker förstå den globala arenan utifrån olika teoretiska perspektiv och inbegriper en rad olika empiriska fält. Mot den bakgrunden studeras energi- och klimatfrågor, transnationell säkerhet, ekonomi och utveckling i det Globala Syd i en tid av pågående maktförskjutning från ”väst” till ”öst” och ”syd”.

Under detta paraply ryms även frågor som rör mänskliga rättigheter, diplomati, folkrätt och fredsbyggande. Kopplingarna mellan mänsklig säkerhet och utvecklingsfrågor är centrala, liksom aspekter såsom etnicitet, genus och religion vilka är del av dagens konfliktdynamik.

Global politik och säkerhet är i fokus i de projekt som bedrivs av våra forskare. All vår forskning är problemfokuserad och syftar till ny empirisk kunskap och teoretisk utveckling.

Inom ramen för programmet bevakas utvecklingen inom global politik och säkerhet också av institutets redaktörer för den folkbildande delen av institutets verksamhet, genom länderdatabasen landguiden.se, och tidskrifterna Världspolitikens Dagsfrågor och utrikesmagasinet.se.

Genom seminarier och utgivning av artiklar och publikationer vill programmet bidra till samhällsdebatt, kunskapsspridning och analys av centrala problem i vår nutid och framtid. Programmet har en seminarieserie ”Global Lecture Series” som tar upp olika globala teman.Följande personer ingår i programmet:


Forskare:
Gunilla ReischlProgramchef
Niklas Bremberg
Johan Eriksson (associerad forskare)
Caroline Holmqvist

Cherine Hussein
Pernilla Johansson (associerad forskare)
Tom Lundborg 
Johanna Mannergren Selimovic

Nicola Nymalm

Gunnar Sjöstedt (associerad forskare)

Jens Stilhoff Sörensen 


Victoria Veres (associerad medarbetare)


Kommunikation:
Andrea Liebman

Redaktion:
Martina Johannesson

Ylva Lindahl

Programsamordnare:

Stephanie Esk