Europa

Inom Europaprogrammet bedrivs forskning och analys om politik, samarbete och institutioner i Europa. Som en politisk och ekonomisk union är EU, och kunskap om hur EU fungerar, av central betydelse för Sverige och intar därför en särställning inom programmet. Verksamheten inom programmet fokuserar på två övergripande teman, och kommer under 2016 och våren 2017 genomföra två seminarieserier, vilka knyter an till dessa teman:

EU:s reformbehov: Unionen befinner sig idag under stor press och står inför ett flertal simultana utmaningar. Många av dessa – t.ex. migration, värderingar, terrorism, ekonomin och medlemskapets villkor – genererar förslag på reformer som sinsemellan leder integrationen åt olika håll. I nom denna tematik vill belysa de mest grundläggande reformbehoven och Sveriges position inom det förändrade europasamarbetet.

EU:s roll i världen: Trots ambitionen att verka för en ring av väl styrda stater i sitt grannskap är EU idag omgivet av konflikter och allt svagare stater. Från ett globalt perspektiv är de institutioner som länge stått som modell över en regelstyrd världsordning i gungning. Inom denna tematik belyser vi EUs relationer till det östra och södra grannskapet men även unionens arbete med att ta fram en övergripande strategi för sin roll i världen.

Europaprogrammet består av forskare, analytiker och journalister som arbetar i enskilda såväl som gemensamma projekt. Forskningen är av internationell standard och utgör grund för både akademisk kunskap och policyrelevanta rekommendationer.

Programmet främjar aktivt nya idéer och policydebatt i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med akademiker och beslutsfattare.


Medarbetare:
Björn Fägersten
Ylva Pettersson
Niklas Bremberg
Stefan Borg
Anke Schmidt Felzmann
Mark Rhinard
Lena Karlsson
Andrea Liebman
Denise Peters
Roderick Parkes