Nordiskt samarbete - Fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar

2013-07-02

Har det nordiska samarbetet blivit viktigare? Utrikespolitiska institutet (UI) bjuder i samarbete med Utrikesdepartementet (UD) och Utrikespolitiska Förbundet (UF) in till ett samtal kring nordiskt samarbete med de åtta nordiska samarbetsministrarna.

Regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet har under drygt fyrtio års tid bidragit till att knyta våra länder närmare varandra. Ändå tycks många överens om att nordiskt samarbete verkar ha blivit allt viktigare under senare år. Hur kommer det sig? Har den ekonomiska krisen i EU, USA:s ökade fokus mot Asien och vikten av regionalt samarbete för att hantera transnationella frågor som hållbarhet och demografiutmaningar gjort att vår näromgivning blivit allt viktigare?

Hur ser formatet för det nordiska samarbetet ut? Vilka är de prioriterade frågorna inom nordiskt samarbete? Vad betyder samarbetet för regionen? Bör det förändras eller är strukturen för samarbetet ändamålsenlig?

Panel:

Alexander Stubb, Finlands samarbetsminister.
Annika Olsen, Färöarnas samarbetsminister.
Ewa Björling, Sveriges samarbetsminister.
Islands samarbetsminister (minister ej utsedd). 
Manu Sareen, Danmarks samarbetsminister.
Miiti Lynge, Grönlands samarbetsminister.
Rigmor Aasrud, Norges samarbetsminister.
Veronica Thörnroos, Ålands samarbetsminister.

Seminariet modereras av Anna Jardfelt, direktör vid Utrikespolitiska institutet.

Datum: Tisdag den 2 juli 2013
Tid: 14.15 – 15.50, efterföljande presstund från 15.50 
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby
Språk: Svenska

Välkomna!

 


Bli medlem i UI. Klicka här!