Fortbildningsdag i utrikes- och säkerhetspolitik

2011-10-20

Vill du få en ökad förståelse för vad som händer i världen just nu? Missa då inte Utrikespolitiska Institutets fortbildningsdag den 20 oktober. Då kommer experter att uppdatera dig om det globala säkerhetspolitiska läget och besvara dina frågor.

Ur programmet:

Afrika: Torka, fred och utveckling på Afrikas horn. Har delningen av Sudan lett till ökad säkerhet på Afrikas Horn? Hur ser kopplingarna ut mellan interna konflikter i norra och södra Sudan till övriga regionen.
Michael Sahlin är ambassadör och tills nyligen regeringens särskilda sändebud till Sudan.

Palestina: I drygt 60 år har Palestina kämpat för att bli en egen stat. I höst är det ett huvudämne för kontroverser i och utanför FN med Israel, USA och övriga världssamfundet.
Per Jönsson, UI, är statsvetare och journalist med livslångt intresse för Mellanöstern.

Kina: Kinesiska röster höjs för att återställa Kina till vad som anses vara dess rättmätiga plats som stormakt. Hur ser den interna debatten ut och hur kan den förväntas påverka kinesisk utrikespolitik och policy i framtiden.
Astrid Nordin är doktorand vid University of Manchester, del av British Inter-University China Centre, och knuten till UI:s Östasienprogram.

Colombia och Centralamerika: Säkerhet, medborgarskap, och EU:s och Sveriges roll i regionens demokratiseringsprocess.
Staffan Löfving forskar och undervisar vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Han har bott tre år i Guatemala.

Ryssland: Putinepoken och de ryska valen. Hur säkrar Putinregimen fortsatt maktinnehav i de kommande parlamentsvalen i december och presidentvalet i mars? Börjar det ryska civilsamhället att vakna?
Lena Jonson, UI, är forskningsledare för Rysslandsprogrammet.

Terrorism och internationell brottslighet: Det går att se ökade kopplingar mellan terrorgrupper och kriminella grupper både i konfliktzoner som i Afganistan/Pakistan-området och i regioner som Sydamerika och Europa.
Magnus Norell, forskare med inriktning på internationell terrorism och Mellanöstern, knuten till The Washington Institute i Washington DC samt till FOI.

Datum:  Torsdagen den 20 oktober 2011
Tid:  09.30-15.30. Frukost och registrering 09.00-09.30
Lokal:  Utrikespolitiska Institutet,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Moderator: Nathalie Besèr, Utrikespolitiska Institutet
Anmälan:   Via länken nedan senast 18 oktober.
  http://www.ui.positionett.se/tillfalle.php?id=897
Pris:  2200 kr (exkl. moms) inklusive frukost, lunch och kaffe.

15% rabatt ges till UI-medlemmar, LR-medlemmar och grupper över 6 personer.

Välkommen!      Frågor till info@ui.se

Join UI. Click here!UI Focus: Katarina Areskoug Mascarenhas


The latest international news, special articles, what?s happening in the world. Get it first!


Joint IR Seminar Series

Organised by UI together with Stockholm University and the National Defence College, the joint IR seminar series constitute a forum for constructive feedback during an ongoing research project.