För Mellanösterns skull, eller för Sveriges?


Av: Kjell Goldmann

2015-01-21 | Sveriges erkännande av ”staten Palestina” kan ses i två perspektiv. Det ena är Mellanöstern, det andra Sverige.


Suveränt för skatteplanerare


Av: Tom Lundborg

2015-01-16 | Skatteparadisen spelar en viktig roll i den neoliberala form av globalisering som vuxit sig allt starkare sedan 1980-talet. Genom extremt låga eller obefintliga skattesatser har de lett till en drastisk ökning av det fria flödet av kapital, till förmån för de multinationella företag och den globala elit av rika privatpersoner som kunnat dra nytta av skatteparadisens unika egenskaper, ofta med hjälp av finurliga advokater och revisorer. Samtidigt utgör skatteparadisen ett allvarligt hot mot resten av världens stater som förlorar värdefulla skatteintäkter.


Unga offras i jobbjakten


Av: Kristina Henschen

2014-12-17 | Bristen på jobb driver unga i Nepal att lämna landet. Men många kommer tillbaka i likkistor. Kristina Henschen skriver från Katmandu där migration handlar om överlevnad – på kort sikt.


EU:s utrikespolitik och de mänskliga rättigheterna


Av: Joakim Kreutz

2014-12-17 | Det brukar påstås att EU i sin utrikespolitik bryr sig mer om kampen för mänskliga rättigheter och demokrati än traditionell maktkamp. Men stämmer verkligen detta? Trots att frågan har debatterats i årtionden finns det väldigt få studier som har tittat på EU:s agerande istället för vad EU säger sig förespråka


Tidigare inlägg
  • Bli medlem
  • Internationella Studier
  • Världspolitikens dagsfrågor
  • Länder i fickformat